hovednavigasjon

Emner 

Hver femte som døde på jobb var utenlandsk

Høy arbeidsinnvandring og mange dødsulykker

Drøyt 40.000 EØS-borgere har registert seg og nesten 10.000 arbeidstakere utenfor EØS fikk arbeidstillatelse i Norge i fjor, melder Utlendingsdirektoratet (UDI). Ferske tall fra Arbeidstilsynet viser at hver femte arbeidstaker som døde på jobb i 2012 var utenlandsk.
I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011.
Trond Isaksen I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011.

Ni av de 42 arbeidstakerne som døde på jobb i 2012 var fra utlandet. Sju av de ni kom frå Polen, en fra Latvia og en arbeidstaker frå Romania, melder Arbeidstilsynet.

Les hele pressemeldingen fra Arbeidstilsynet:

Fleire utanlandske statsborgarar omkom på jobb i 2012

Det er fire hovednæringer som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011. I industrien døde fire i 2012, mot ni i 2011. I transport og lagring ble det registrert fire arbeidsskadedødsfall, det samme som i 2011. I primærnæringane omkom ni personar, mot fire i 2011.

Det har vært en liten nedgang i arbeidsskadedødsfall i 2012 samanlignet med gjennomsnittet for de siste 10 årene.

Årsaken til at utenlandske arbeidstakere er ekstra utsatt for ulykker, er trolig språkutfordringer og en annen sikkerhetskultur.

Les også:

Fortsatt store HMS-problemer ved bruk av østeuropeisk arbeidskraft (arbeidslivet.no)

Arbeidsinnvandringen til Norge har vært høy gjennom flere år. De fleste som kommer for å arbeide, kommer fra Polen. Statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land som ønsker å arbeide i Norge trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal i stedet registrere seg i registreringsordningen for EØS-borgere. Nordiske borgere behøver ikke å registrere seg

Hvor mange kom i 2012? (tall fra UDI)

Polen     15 577
Baltikum   10 634
Bulgaria og Romania    3 875
Spania, Italia, Hellas og Portugal     2 760
Andre land  6 940