hovednavigasjon

Emner 

Fall i ledighet blant innvandrermenn

0,7 prosent fall i ledigheten målt mot samme perioden i fjor. Men uendret netto ledighet blant innvandrerkvinner.
Bosatte menn med bakgrunn fra østeuropeiske EU-land hadde størst prosentvis fall i arbeidsledigheten fra 3. kvartal i fjor (-1,2 prosent – 119 personer). Blant kvinner med samme geografisk bakgrunn vokste imidlertid andelen arbeidsledige (+0,3 prosent – 380 personer).
FOTO: Colourbox Bosatte menn med bakgrunn fra østeuropeiske EU-land hadde størst prosentvis fall i arbeidsledigheten fra 3. kvartal i fjor (-1,2 prosent – 119 personer). Blant kvinner med samme geografisk bakgrunn vokste imidlertid andelen arbeidsledige (+0,3 prosent – 380 personer).

330 færre bosatte innvandrermenn var registrert som helt arbeidsledige tredje kvartal i år, målt mot samme periode i fjor, ifølge Statistisk Sentralbyrås oppdaterte gjennomgang. Dette innebærer et fall på 0,7 prosent.

Størst var nedgangen blant personer med bakgrunn fra Asia og EU-land i Øst-Europa.

Blant innvandrerkvinner var imidlertid ledighetsandelen helt uendret – 0 prosent. Andelen av gruppen som helhet er altså lik fjorårets, men brutto vekst gjør at antallet arbeidsledige innvandrerkvinner vokste med 721 personer. 

Til sammen, for begge kjønn, medfører siste års endring et fall på 0,4 prosent i den registrerte arbeidsledigheten. I befolkningen som helhet var fallet på 0,2 prosent.

Østfold, Telemark, Aust-Agder og Oppland har flest prosent arbeidsledige.

Per august i år var det registrert totalt 22 528 arbeidsledige innvandrere og 68 445 arbeidsledige totalt. 

SSB har samlet og presenterer statistikken på sine nettsider. Tallene nevnt ovenfor er hentet fra tabell 1.