hovednavigasjon

Emner 

Arbeidsdepartementet arrangere konferanse

Fortsatt arbeid mot sosial dumping

Arbeidsdepartementet vier fredagen til spørsmål om fortsatt innsats mot sosial dumping og trepartssamarbeidet i Norge. Allmenngjøring av tariffavtaler og oppfølging av regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping er på dagsordenen.
Foto: Colourbox.com

Både statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er på programmet til den nasjonale konferansen om trepartssamarbeid og sosial dumping.

I fjor kom rapporten som evaluerte regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping. Den presenteres av Fafo-forsker Line Eldring. Hun vil også snakke om lovfestet minstelønn.

Det blir debatt om allmenngjøringsordningen med representanter fra de fleste hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Og politikerne kommer til orde for å diskutere hvordan de vil følge opp arbeidet mot useriøsitet og sosial dumping

Programmet for nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping

Her kan du  lese mer om regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping og  Fafos evalueringsrapport

Fafo-rapport: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa

(Fulgt opp av en 2014-versjon: Lovfestet minstelønn: Norden og Europa –en oppdatering)