hovednavigasjon

Emner 

Handlingsplaner mot sosial dumping

Regjeringen har lagt fram to handlingsplaner mot sosial dumping. Den første kom i 2006 og den andre i 2008. Disse handlingsplanene inneholder en rekke tiltak, for eksempel økte ressurser til Arbeidstilsynet, id-kort i bygge- og anleggsnæringen og renhold, melde- og registreringsplikt for bemanningsbransjen

Formålet har vært å hindre at sosial dumping brer om seg og blir et varig problem i norsk arbeidsliv. Fafo evaluerte i 2010 og 2011 de viktigste delene av handlingsplanen (se link til rapporten under).

Konklusjonen var at tiltakene har hatt en positiv virkning. Det ble samtidig advart mot at mange av tiltakene var knyttet til de allmenngjorte tariffavtalene. Det kan bety at deler av arbeidslivet uten allmenngjøring kan være ekstra sårbare for sosial dumping (se egen artikkel om allmenngjøring av tariffavtaler).

Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo-rapport 2011:9