hovednavigasjon

Emner 

Fafo-seminar om overvåkning

15. oktober lanserte Fafo en rapport om overvåkning i arbeidslivet. Tematikken ble samme dag behandlet på et eget seminar.

Seminaret «Sjefen ser seg...» ble arrangert 15. oktober. Arkivopptak av møtet er dessverre ikke lenger tilgjengelig. På Fafos arkivside for seminaret finner du også alle lysarkene, lenker til relevante nyhetsartikler og andre relevante rapporter.

Smarttelefoner, PDA, GPS og flåtestyring er nyttige arbeidsverktøy for mange arbeidstakere, men gir samtidig arbeidsgivere detaljert kontroll med ansatte som jobber utenfor virksomhetens lokaler. Hva skjer med arbeidsmiljøet når arbeidsgiver «måler alt som beveger seg»? Og hva er implikasjonene for ansattes personvern?

Renholdere, vektere, elektromontører, sjåfører, anleggsarbeidere og ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester jobber ofte utenfor virksomhetens lokaler. Disse yrkesgruppene er mobile, og de har handlingsfrihet og ansvar både i gjennomføringen av arbeidsoppgavene og i organiseringen av arbeidsdagen. Arbeidsgivers bruk av ulike former for feltteknologier som PDA, smarttelefoner, GPS og flåtestyring kan endre dette. Arbeidsmiljøutfordringer og problemer knyttet til intensiv overvåking og arbeidsorganisering kan i økende grad bli aktuelle for disse yrkesgruppene.

Feltteknologier er som oftest basert på nøyaktige og hyppige tidspunktmålinger. Bidrar dette til redusert fleksibilitet og økt tidspress og stress i arbeidshverdagen? Opplever ansatte bruk av feltteknologier som krenkende? Og hva er tillitsvalgtes erfaringer med prosessene rundt innføring av feltteknologier i virksomhetene?

Fafo har, i samarbeid med Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, undersøkt hvordan bruk av feltteknologier påvirker arbeidsmiljøet. På dette seminaret lanserer vi den første prosjektrapporten. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere og intervjuer med tillitsvalgte i ni virksomheter.

Vi gir også en framstilling av hva som kjennetegner ulike former for feltteknologier og hvordan de bærer i seg potensialet til å endre forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. På seminaret presenterer vi også helt ferske resultater fra Fafos panel av LO-tillitsvalgte, som har fått spørsmål om dette.

Program

  • Velkommen ved Sissel Trygstad, forskningsleder, Fafo
  • Presentasjon av prosjektet ved Dag Wiese Schartum, professor ved Avdeling for forvaltningsinformatikk / Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • Innledning
    Tommy Tranvik, forsker ved Senter for rettsinformatikk ved UiO, og Fafo-forsker Mona Bråten presenterer Fafo-rapporten Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted
  • Kommentarer ved Trine Lise Sundnes, 1. sekretær i LO Stian Sigurdsen, seniorrådgiver i Virke Henning Solhaug, EL & IT Forbundet Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder er Dag Wiese Schartum, UiO


 

 

Rapporten

Mona Bråten og Tommy Tranvik:

 

 

Oppdragsgiver: LO