hovednavigasjon

Emner 

49033 personer var omfattet av konflikt i LO-området i 2010.

Konflikter i 2010

Ni LO-forbund var involvert i elleve konflikter ved forrige forbundsvise oppgjør. Totalt utgjorde konfliktene i 2010 359941 tapte arbeidsdager. Syv av konfliktene kom i forbindelse med tariffoppgjøret – mens fire av dem gjaldt opprettelse av tariffavtale og utgjorde 1026 dager.
Forhandlinger mellom AAF og HK
Foto: Trond Isaksen Forhandlinger mellom AAF og HK
- Tariffrevisjonen hadde et antall streiker som normalt, men streiken i KS-området bidro med mange streikenotater, heter det i et notat fra Forhandlings- og HMS-avdelingen i LO. 255751 arbeidsdager gikk tapt som følge av streik i KS-området.

Hovedoppgjørene fra 1996 - 2010

  Antall omfattet av konflikten Tapte arbeidsdager
1996 42702 450105
1998 7821 88091
2000 90128 456177
2002 4654 91798
2004 5678 73616
2006 21172 95163
2008 1272 6393
2010 49033 359941