hovednavigasjon

Emner 

Europeisk fagbevegelse

Fagbevegelsen har sine egne europeiske organisasjoner. I ETUC - på norsk den europeiske faglige samorganisasjonen - er både LO, YS og Unio medlemmer.

Den sentrale hovedorganisasjonen på europeisk nivå er er European Trade Union Confederation (ETUC). ETUC ble stiftet i 1973 og består nå av 82 fagorganisasjoner i 36 land, samt 12 europeiske bransjeorganisasjoner. Til sammen representerer ETUC omlag 60 millioner fagorganiserte i Europa.

ETUC har kongress hvert fjerde år, som blant annet velger president og generalsekretær. Nåværende president er Ignacio Fernández Toxo fra Spania, mens generalsekretær er Bernadette Ségol. ETUC finanseres av medlemsavgift og økonomisk støtte fra EU-kommisjonen.

Sektor- eller bransjeorganisasjonene - representerer sine medlemmer på de ulike områder - som de norske forbundene. Det er 12 bransjeorganisasjoner knyttet til ETUC, der svært mange norske forbund er med i én eller flere av disse organsasjonene.