hovednavigasjon

Emner 

Fafo Østforum landrapporter

Basiskunnskap om de nyeste EU-landene

Lurer du på hva som er organisasjonsprosenten i Polen, eller arbeidsledighet i Tsjekkia? Fafo Østforum byr på oppdaterte landrapporter med grunnleggende faktainformasjon om de nyeste EU-landene. Kroatia, som blir medlem til sommeren, er også med.

Rapportene gir en kort innføring i økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og om partene i arbeidslivet i hvert enkelt land. Arbeidsledighetstall og andel fagorganiserte er også med i oversikten.

Her kan du lese mer: Fafo Østforum landrapporter

Landrapportene inneholder trolig ikke alt du trenger å vite om de nye EU-landene, men de gir et svært godt utgangspunkt for å forstå våre nye samarbeidspartnere i øst.