hovednavigasjon

Emner 

Tariffpolitikk

Etter mellomoppgjøret 2013

Her kan du lese om hovedtrekkene for lønnsutviklingen og utviklingen i konkurranseevne og sysselsetting. Notatet inkluderer også reallønnsutvikling, likelønn og lavlønn de siste årene.

Lønnsutvikling

Samla årslønnsvekst blei 4 prosent fra 2011 til 2012 ifølge nasjonalregnskapet. For den organiserte delen av arbeidsmarkedet har Det tekniske beregnings-utvalget for inntektsoppgjørene (TBU) beregna årslønnsveksten til det samme. For inneværende år ligger det an til litt lavere årslønnsvekst.

Her kan du lese hele samfunnsnotatet om mellomoppgjøret for 2013.