hovednavigasjon

Emner 

Tariff 2014

Tariffpolitisk uttalelse

Her kan du lese om hovedlinjene for hovedoppgjøret i 2014.
Årets hovedoppgjør foregår i en fortsatt usikker situasjon for verdensøkonomien.

Årets hovedoppgjør foregår i en fortsatt usikker situasjon for verdensøkonomien. I kjølvannet av finanskrisen fører flere europeiske land en innstrammende politikk. Arbeidsløsheten har bitt seg fast på et høyt nivå. Mange land er nede på rundt 2 pst i lønnsvekst. Utsiktene for økonomisk vekst for 2014 er noe bedre enn vi har sett de siste årene, men dårligere enn i normalt gode år.

En koordinert lønnsdannelse og et godt inntektspolitisk samarbeid, har vært viktige faktorer for norsk utvikling. Vi er bedre rustet enn mange andre land gjennom høy sysselsetting, lavere arbeidsløshet og bedre fordeling i samfunnet.

I forbindelse med representantskapsmøtet i LO tirsdag 18. februar, ble det vedtatt en uttalelse om hovedoppgjøret.

Her kan du lese hele LOs uttalelse om hovedoppgjøret i 2014.