hovednavigasjon

Emner 

Politikk til frokost 1. oktober

Se opptak av debatten om arbeidslivets plass i kunnskapssamfunnet

LO og arbeidslivet.no inviterte 1. oktober til frokostmøte om kunnskap og arbeidslivet. I panelet: Jonas Gahr Støre, Vibeke Hammer Madsen og Hans-Christian Gabrielsen. Arkivopptak ligger nå ute.

Møtet ble strømmet. Arkivopptaket kan du se i vinduet over eller på YouTube.

De tre innlederne debatterte i en time arbeidslivets forhold til utdanning, yrkesfag og det norske samfunnets framtidige behov for utdanning.

Støre: – Mer praktikk

Politikk til frokost 1. oktober 2014: Jonas Gahr Støre

Første innleder var Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre:

– Jeg tror vi er enige om burde ha en mer praktisk orientert læringskultur. Både for de akademiske og praktiske fag. Å finne nye måter å brukte teorier på, ikke bare nye teorier. Vi må bort fra demotiverende, dårlig teori, som trekker ungdom vekk fra lysten til å lære, vektla han blant annet.

AP-lederen viste også til betydningen av fagarbeidernes omdømme og muligheter, speilet mot det frafallet man ser innen yrkesutdanningen i overgangen fra skole til arbeidsliv.

– Hadde vi hatt samme utvikling innen medisin som vi har innen yrkesutdanningen ville vi slått nasjonal alarm, sa han.

Hammer Madsen: – Faretruende frafall

Politikk til frokost 1. oktober 2014: Vibeke Hammer Madsen

Andre innleder var administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

– 70.000 unge våkner opp om morgenen og vet egentlig ikke hva de skal gjøre. Og de vet ikke helt om de har penger til å kjøpe denne deilige kaffen. Frafallet i videregående skoler er stabilt, men likevel faretruende høyt, begynte hun.

Frokostens tema var svært viktig for henne, vektla hun.

– Dette er det jeg mener vi må snakke om og finne løsninger for fremtidens Norge.

Gabrielsen: – Inkludering som delløsning

2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen i LO var tredje innleder:

Han så et stort potensial i det å kunne dekke arbeidslivets framtidige behov ved en langt sterkere og bedre inkludering:

Politikk til frokost 1. oktober 2014: Hans-Christian Gabrielsen

Særlig unge, som dropper ut av videregående skole, den «gamle generasjonen» innvandrere og personer med lite utdanning burde.

– Vi går nå inn i en fase hvor vi i 10-15 år vil ha en stor underdekning i arbeidslivet: Spesielt innen yrkesfagene. Løsningen burde derfor være snublende nær. En bør adressere utfordringen med inkludering og frafallet innen skole som ved. På mange ulike måter, men yrkesfag er ett sentralt element.

Trio-debatt

Etter innledningene debatterte trioen mer spesifikke problemstillinger som studiepoeng, partssamarbeid, rekruttering til yrkesfag og forholdet mellom akademia og praktiske fag.

Spørsmålene som debatten tok utgangspunkt i var formulert slik:

  • Hva er hovedutfordringene for kompetansepolitikken?
  • Hva er de største utfordringene i arbeidslivet?
  • Hva har vært viktig for at vi i internasjonal sammenheng har et godt og velfungerende arbeidsliv?
  • Hva er det særlig verdt å ta vare på i tida som kommer?
  • Hvordan realiserer vi fagskolens potensial?

Møteleder var Fafo-forsker Anna Hagen Tønder.