hovednavigasjon

Emner 

Politikk til frokost 16. oktober

Midlertidige ansettelser

Tirsdag 16. oktober ble det arrangert frokostmøte om bruk av midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Blant innlederne var LO-leder Roar Flåthen og Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. I tillegg ble resultatene fra den første undersøkelsen av tillitsvalgtpanelet presentert.

16. oktober startet vi opp Politikk til frokost

Frokostmøtet ble avholdt på Hotell Bristol (Kristian IV's gate 7, Oslo) den 16. oktober 2012

Tema:
Bruk av midlertidige ansettelser i arbeidslivet.
Resultatene fra LOs tillitsvalgtpanel vil bli presentert.

Innledere:
LO-leder Roar Flåthen
Arbeidsminister Anniken Huitfeldt
Leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp).

Program
08.30-09.00: Velkommen og innledning fra innlederne
09.00-09.20: Paneldebatt med innlederne
09.20-09.30: Presentasjon av resultatene fra tillitsvalgtpanelet

Her kan du lese om resultatene fra tillitsvalgtpanelet om bruk av inn- og utleie her.

Streaming:
Møtet ble streamet på arbeidslivet.no, og opptak av møtet er tilgjengelig på siden.

 

Få informasjon om Politikk til frokost. Meld deg på nyhetsbrevet her.