hovednavigasjon

Emner 

Politikk til frokost 20. mars:

Se opptak av helsedebatten her

«Offentlig helsevesen - en tapt sak?» var tittelen for debatten mellom Jonas Gahr Støre (Ap), Bent Høie (Høyre) og Gerd Kristiansen (LO) 20. mars. Opptaket kan du nå se her.

Under Gudmund Hernes' møteledelse, barket de tre debattantene sammen for å lufte sine vyer og engstelser for framtiden til det norske helsevesenet. Skillet mellom offentlige og private aktørers roller var et sentralt skille som debatten bar preg av.

Lekkasjer, privat helse og deltid

Hele debatten ser du ovenfor. Blant tilfeldige utdrag kan det nevnes at Jonas Gahr Støre benyttet det første innlegget til å opprettholde det offentlige helsevesenets ansvar også for enklere operasjoner eller behandlinger: 

– Vi kan ikke få en utvikling der vi lekker ut alle de enkle oppgavene til private, sa han blant annet.

Høyres Bent Høie benyttet blant annet taletiden til å kommentere det han mener er en gryende todeling i helsesektoren:

– Stadig flere har privat helseforsikring. Det er jeg veldig bekymret for. Denne utviklingen kan undergrave solidariteten i systemet, sa han, og viste blant annet til fritt behandlingsvalg som et ønsket tiltak for å bedre gjennomstrømmingen. 

LO-nestleder Gerd Kristiansen benyttet anledningen til å rette søkelyset mot ufrivillig deltid.

 – Jeg kan ikke som representant for de ansatte la være å snakke om utfordringen vi har med deltidskultur; der damer jakter på vakter for å ha ei lønn å leve av. Dersom vi ikke tar tak i dette, kan vi stå i fare for å få et dårligere helsevesen, sa hun.

Politikk og morgenmat

Frokostmøtet fant sted på Hotell Bristol 20. mars 2013 og var det fjerde i rekken av «politisk frokost»-debatter som Arbeidslivet.no har dekket.

Utgangspunktet var følgende tekst: «Det går et skille mellom Arbeiderpartiet og Høyre om hvilke løsninger helsepolitikken skal inneholde. Bør det reorganiseres, konkurranseutsettes og privatiseres? Er svaret fellesskap eller forsikringer? Vil vi få et todelt helsevesen - eller har vi det allerede? Er offentlig helsevesen en tapt sak?»

Innledere:
- Jonas Gahr Støre, helseminister fra Arbeiderpartiet
- Bent Høie, leder av helsekomiteen på Stortinget fra Høyre
- Gerd Kristiansen, nestleder i LO

Gudmund Hernes var møteleder

Programmet forløp som følger
08.00-08.30: Frokost
08.30-09.00: Innledninger 
09.00-09.30: Debatt

Få informasjon om Politikk til frokost og nyheter fra arbeidslivet.no direkte på epost.
Meld deg på nyhetsbrevet her.