hovednavigasjon

Emner 

Forskerne forklarer

Alt du trenger å vite om fagopplæring

Hvordan blir man fagarbeider? Hvor lang tid bruker ungdom på gjennomføringen? Og er det riktig å snakke om «krise» i fagopplæringen? Dette er bare noen av spørsmålene som besvares av Fafo-forskerne Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen i dette videointervjuet.

Se videointervju her: Alt du trenger å vite om fagopplæring

Tallene for 2015 viser en liten oppgang i søkningen til yrkesfag, sammenliknet med 2014. Om lag halvparten av ungdomskullet søker seg til yrkesfag hvert år. Men det er bare 55 prosent som fullfører i løpet av fem år.

– Frafallet har vært stabilt i mange år, forteller Fafo-forsker Anna Hagen Tønder.  Hun mener at det blir feil å snakke om at forholdene har blitt så mye verre i løpet av den siste tida.

Mye har likevel blitt bedre enn for noen tiår tilbake. På 1970-tallet var det 2000-3000 nye lærekontrakter i året. Nå inngås det om lag 18 000 nye lærekontrakter per år. Det uteksamineres 20 000 nye fagarbeidere i året.

– Mye av suksessen skyldes det tette samarbeidet mellom skole og arbeidsliv, forteller de to Fafo-forskerne.

Samtidig er det faresignaler: Det har blitt vanskeligere for bedriftene å satse på faglært arbeidskraft fordi rammebetingelsene er for dårlige. Den høye arbeidsinnvandringen gjør det lettere å satse på utenlandsk arbeidskraft i stedet for å utdanne egne.

Se videointervju her: Alt du trenger å vite om fagopplæring