hovednavigasjon

Emner 

Sommerdebatt:

Sosial jumping eller sosial dumping?

Dette har vært spørsmålet i en av sommerens avisdebatter. Arbeidsinnvandrere gjør et kjempehopp i inntekt bare ved å komme hit, og den gode lønnsutviklingen fortsetter ettersom botiden i Norge øker, mener Mathilde Fasting i Civita. Forskere fra Fafo og Frisch-senteret mener at dette er en skjønnmaling av situasjonen.
I hvilken grad lykkes arbeidsinnvandrerne i Norge, for eksempel når det gjelder lønnsutvikling. Det var et sentralt spørsmål i debatten om sosial jumping.
André Pedersen I hvilken grad lykkes arbeidsinnvandrerne i Norge, for eksempel når det gjelder lønnsutvikling. Det var et sentralt spørsmål i debatten om sosial jumping.

I den nye rapporten fra Civita, innebærer sosial jumping at en arbeidsmigrant gjør et hopp i lønns- og arbeidsvilkår ved å vandre. Det er også sosial jumping når arbeidsmigranten får økte sjanser til å bedre sine levekår i det landet han eller hun migrerer til.

-Polakkene jumpet ikke etter ankomst, utover det som fulgte av den generelle lønnsutviklingen i Norge, skriver Bernt Bratsberg, Oddbjør Raaum (Frisch-senteret) og Jon Erik Dølvik ved Fafo i et tilsvar til en kronikk av Mathilde Fasting i Civita.

Fasting understreker at den nye Civita rapporten utfordrer forestillingen om at arbeidsinnvandring i hovedsak er såkalt sosial dumping.

Forskerne fra Fafo og Frisch-senteret svarer at arbeidsinnvandring gir store gevinster og mange arbeidsinnvandrere lykkes godt i Norge. Men inntekstveksten for østeuropeere – sammenlignet med norske arbeidstakere – skjønnmaler situasjonen. Selv etter fem års botid er inntektene for dem som kom til Norge etter østutvidelsen betydelig lavere enn for norskfødte på samme alder.

Fafo Østforums nettsider har fulgt debatten, og innleggene kan leses her:

- Arbeidsinnvandring er sosial jumping, ikke sosial dumping (Mathilde Fasting, Civita, 06.07.12)

Civitas dobbeltspill av Gerd Kristiansen, nestleder LO (Fafo Østforum / DN, 10.07.12)

Sosial jumping: Svar til LO av Mathilde Fasting (Civita / DN, 12.07.12)

Skjønnmaler "jumping" av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 20.07.12)

Sosial jumping i stor skala av Mathilde Fasting og Kristin Clemet (Civita / DN, 23.07.12)

Arbeidsinnvandring er lik sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita / Dagbladet, 23.07.12)

Språk avgjør sosial jumping av Mathilde Fasting (Minerva, 23.07.12)

Mål på sosial jumping av Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum og Jon Erik Dølvik (Fafo Østforum / DN, 02.08.12)

Fortsatt sosial jumping av Kristin Clemet og Mathilde Fasting (Civita /DN, 08.08.12)

Fafo og Frichsenterets dokumentasjon er mer overbevisende enn Civitas politisk motiverte «funn» (Klassekampen, leder, 10.08.12)

Vidt og innholdsløst av Jon Erik Dølvik og Jon Horgen Friberg (Fafo Østforum / DN, 16.08.12)