hovednavigasjon

Emner 

Inn- og utleie

Det har de siste årene vært en kraftig vekst i bruk av innleid arbeidskraft. Sysselsettingen i bemanningsbransjen ble mer enn fordoblet fra 2004 til 2008, hadde et kraftig fall fra 2008 til 2009 som resultat av finanskrisa, men er nå igjen i vekst. Innleid arbeidskraft spiller i dag en viktig rolle i så vel helse- og omsorgssektoren som innen bygg og industrien. Les mer