hovednavigasjon

Emner 

EU og EØS

EØS-avtalen, som er den mest omfattende avtalen Norge er med i, trådte i kraft i 1994. Gjennom EØS-avtalen har Norge overtatt hele EU-retten på blant annet arbeidslivets område. EØS står for det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Det er en avtale mellom EU (28 land) på den ene siden og de tre EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein på den andre siden. Sveits er medlem i EFTA, men står utenfor EØS-avtalen. Tross opphetet debatt, vedblir EØS-avtalen å ha støtte blant et flertall av vanlige nordmenn så vel som politikere. Les mer