hovednavigasjon

Emner 

Kongress i europeisk fagbevegelse

Denne uka er den europeiske fagbevegelsen - ETUC - samlet til kongress i Paris. Krav om en ny politikk for økonomisk vekst er en av hovedsakene. Arbeidstakernes styrerepresentasjon og minstelønn er blant de andre temaene.

Fra Norge stiller det representanter fra medlemsorganisasjonene LO, YS og Unio.

Bakteppet for kongressen er den pågående krisen i Europa – med høy arbeidsledighet, sterk migrasjon og svak økonomi, samt forberedelsene til FNs klimatoppmøte som avholdes to måneder senere i samme by. Det skal også velges ny ledelse i ETUC.

- Mange av de utfordringene som europeisk fagbevegelse møter er overnasjonale og møtes best med et internasjonalt samarbeide, også for fagbevegelsen. Likevel må europeisk fagbevegelse først og fremst styrke sin stilling i det enkelte land. Uten det kan man ikke vente gjennomslag på europeisk nivå. Dette skrev de tre lederne Jorunn Berland (YS), Gerd Kristiansen (LO) og Anders Folkestad (Unio) i en felles kronikk foran kongressen.

Les mer om kongressen på EUTCs hjemmeside A fair society

Les mer om ETUC her: 40 år med europeisk fagbevegelse (arbeidslivet.no, februar 2013).

  • ETUC – Den europeiske faglige samorganisasjonen – ble stiftet 7. februar 1973. ETUC har 85 organisasjoner fra 36 land som medlemmer, samt 10 europeiske bransjeorganisasjoner.
  • Den daglige driften ivaretas av et sekretariat i Brussel
  • Generalsekretær er Bernadette Ségol fra Frankrike (fram til årets kongress)