hovednavigasjon

Emner 

Fakta: Minstelønn i EU og Europa og verden for øvrig

En bulgarer må jobbe en hel arbeidsdag for å tjene like mye som en luxemburger gjør på en minstelønn-time. Satsene for minstelønn illustrerer de store økonomiske forskjellene som fremdeles preger Europa – og verden.
LØNNSKLØFT: Minstelønna i Luxembourg er på noe over 11 euro. I Bulgaria er denne på 1,42 euro. Med andre ord tjener en bulgarer på minstelønn det samme på 8 arbeidstimer som en luxemburger på én time. I Ukraina må man på den annen side jobbe over 16 timer for den samme verdien i euro.  I denne artikkelen samler vi lista over de fleste europeiske minstelønn-satsene per januar 2017.
Tableu.com LØNNSKLØFT: Minstelønna i Luxembourg er på noe over 11 euro. I Bulgaria er denne på 1,42 euro. Med andre ord tjener en bulgarer på minstelønn det samme på 8 arbeidstimer som en luxemburger på én time. I Ukraina må man på den annen side jobbe over 16 timer for den samme verdien i euro. I denne artikkelen samler vi lista over de fleste europeiske minstelønn-satsene per januar 2017.

Ikke alle land opererer med en lovpålagt minstelønn. Norge er et av de få landene hvor vi i utgangspunktet ikke har noen slik minstegrense på hva man kan tjene (unntak: allmenngjorte bransjer).

I øvrige land både i og utenfor EU er dette imidlertid standard. Dette kan ofte tilskrives svak fagbevegelse som ikke virker normgivende nok. Selv om mange EU-politikere ønsker også en felles minstelønn i hele unionen (noe som trolig også ville måtte bli lov i Norge og øvrige EØS-land), er det så langt opp til hvert enkelt land å bestemme politikk og satser.

Følgende tabell viser hvilke satser som gjaldt i hvert enkelt land per januar 2017. Kilde er den tyske Hans Böckler-stiftelsens WSI-Mindestlohndatenbank.

Merk:

  1. Satsene er per januar 2017. De kan siden ha endret seg. Sjekk derfor med nasjonale kilder.
  2. Omregningene vil til enhver tid være flytende. Dette gjelder mellom lokal valuta og euro (om landet står utenfor eurosonen) og fra euro til kroner.
  3. For (eventuell) konvertering fra nasjonal valuta til euro har WSI brukt et gjennomsnitt for hele året 2016. Kronekursen som vi har brukt her er per januar 2018. Den ligger på en historisk sett svak krone målt mot euro (her brukt: 9,7 NOK per 1 euro).
  4. I tillegg: Å måle minstelønn i euro sier ingenting om hvor mye du får kjøpt for dette i hvert enkelt land. Prisene (for eksempel for brød og melk) er selvsagt forskjellige. De kjøpekraft-justerte tallene i høyre kolonne tar hensyn til dette (WSIs kilde her: Verdensbanken, 2015).
  5. Merk at det også kan være en rekke regionale og bransjemessige forskjeller i minstelønningene i enkeltland.

 
Minstelønn per arbeidstime i EU-land

Land

Euro

Kroner

Sist endret
(per jan. '17)

Kjøpekraft-
justert (euro)

Luxembourg 11,27 kr 109,32
1/1 2017 9,24
Frankrike 9,76 kr 94,67 1/1 2017 9,04
Nederland 9,52 kr 92,34 1/1 2017 8,52
Belgia 9,28 kr 90,02 1/6 2016 8,47
Irland 9,25 kr 89,73 1/1 2017 7,38
Tyskland 8,84 kr 85,75 1/1 2017 8,65
Storbritannia 8,79 kr 85,26 1/4 2016 7,38
Slovenia 4,65 kr 45,11 1/1 2017 5,69
Spania 4,29 kr 41,61 1/1 2017 4,65
Malta 4,25 kr 41,23 1/1 2017 5,16
Portugal 3,36 kr 32,59 1/1 2017 4,05
Hellas 3,35 kr 32,50 1/3 2012 3,92
Estland  2,78 kr 26,97 1/1 2017 3,61
Polen 2,65 kr 25,71 1/1 2017 4,92
Kroatia 2,51 kr 24,35 1/1 2017 3,71
Slovakia 2,5 kr 24,25 1/1 2017 3,67
Tsjekkia 2,44 kr 23,67 1/1 2017 3,73
Ungarn 2,35 kr 22,80 1/1 2017 4,04
Litauen 2,32 kr 22,50 1/7 2016 3,61
Latvia 2,25 Kr 21,83 1/1 2017 3,17
Romania 1,65 kr 16,01
1/7 2016 2,64
Bulgaria 1,42 kr 13,77 1/1 2017 2,96

* * *


 
Minstelønn i øvrige europeiske land
 

Land

Euro

Kroner

Sist endret
(per jan. '17)

Kjøpekraft-
justert (euro)

Tyrkia 2,73 kr 26,48
1/1 2017 4,83

Makedonia
(omregnet fra nettoordning)

1,50 kr 14,55 1/1 2017 3,22
Serbia
(omregnet fra nettoordning)
1,43 kr 13,87 1/1 2016 2,66
Albania 0,92 kr 8,92 1/7 2013 1,88
Ukraina 0,68 kr 6,60 1/1 2017 3,01
Russland 0,58 kr 5,63 1/7 2016 1,54
Moldova 0,56 kr 5,43 1/5 2016 1,56

* * *


 
Minstelønn i noen øvrige land i verden
 

Land

Euro

Kroner

Sist endret
(per jan. '17)

Kjøpekraft-
justert (euro)

Australia 11,89 kr 115,33 1/7 2016 9,20
New Zealand
9,60 kr 93,12 1/4 2016 7,75
Canada
(landssnitt)
7,65 kr 74,21 1/1 2017 6,93
Japan
(landssnitt)
6,85 kr 66,45 1/1 2017 5,95
USA 6,55 kr 63,54 24/7 2009
5,94
Sør-Korea 3,86 kr 37,44 1/1 2017 5,92
Argentina 2,47 kr 23,96 1/1 2017 5,18
Brasil 1,10 kr 10,67 1/1 2017 1,71

ALT OM: EU og EØS
ALT OM: Tariffpolitikk
ALT OM: Stillingsvern