hovednavigasjon

Emner 

Fakta om EØS-avtalen

Etter en femårig prosess, trådte EØS-avtalen i kraft i Norge 1. januar 1994.

Formålet med EØS-avtalen er å knytte de tre landene på EFTA-siden til EUs indre marked, med fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital. For å kunne delta i dette indre markedet må Norge forplikte seg til å overta og gjennomføre EU-retten på samme måte som i EU-landene.

Det betyr blant annet at vi er underlagt regler om like konkurransevilkår, statsstøtte og offentlige kontrakter.  EUs landbruks- og fiskeripolitikk er ikke omfattet av EØS-avtalen. Hoveddelen av EØS-avtalen består av 129 artikler. I tillegg er det 22 vedlegg.

EU-landene er: Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Tyskland, Italia, Storbritannia, Danmark, Irland, Hellas, Portugal, Spania, Sverige, Finland, Østerrike, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Latvia, Litauen, Estland, Malta, Kypros, Bulgaria, Romania og Kroatia.