hovednavigasjon

Emner 

Organisasjonsgrad etter bedriftsstørrelse 2014

Oversikt over graden av organisering fordelt etter antall ansatte i privat og offentlig sektor.
Bedriftsstørrelse        Privat sektor    Offentlig sektor     Totalt
1–4 ansatte 21 % 72 % 29 %
5–9 ansatte 24 % 80 % 34 %
10–19 ansatte 31 % 82 % 46 %
20–49 ansatte 45 % 86 % 62 %
50–100 ansatte 46 % 85 % 63 %
100–199 ansatte 53 % 83 % 63 %
200 ansatte eller flere
60 % 86 % 70 %

AKU, 4. kvartal 2014.  

Kilde: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 (Fafo-notat 2016:07)