hovednavigasjon

Emner 

Tillitsvalgtes rolle

De tillitsvalgte - lokalt og sentralt - er bærebjelken i norsk fagbevegelse. De skal representere medlemmene i store og små saker, og forhandle med arbeidsgiverne om lønns- og arbeidsvilkår. Belønningen er ofte at man får større innflytelse på arbeidsplassen og på samfunnsutviklingen enn man ellers ville hatt.