hovednavigasjon

Emner 

Arbeidsinnvandring

Siden 2004 har det vært en stor arbeidsinnvandring til Norge fra de nye EU-landene i Øst-Europa. Mangel på arbeidskraft er en viktig motivasjon for at norske arbeidsgivere bruker utenlandsk arbeidskraft. Men arbeidsinnvandringen fra øst har også ført til en omfattende debatt om sosial dumping. Som regel brukes begrepet sosial dumping om utenlandske arbeidstakere med lav lønn og lange arbeidsdager – eller andre dårlige arbeidsvilkår. Les mer