Forside

Forside

1 av 10 lønnes under minstelønn

1 av 10 lønnes under minstelønn

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser gjennomgang.

Hvordan styrke den nordiske – og særlig den norske – arbeidslivsmodellen?

Hvordan styrke den nordiske – og særlig den norske – arbeidslivsmodellen?
Kronikk:

Høy tariffavtaledekning, sterke organisasjoner og bredt partssamarbeid har vært hjørnesteiner i den nordiske arbeidslivsmodellen. Denne arbeidslivsmodellen fremheves ofte som et fortrinn for de nordiske økonomiene. Likevel er det store forskjeller i landenes avtaledekning og andelen arbeidstakere uten tariffavtale øker i de fleste bransjer.

Ingredienser for god seniorpolitikk

Ingredienser for god seniorpolitikk

Effektivitetskrav, mangel på autonomi, dårlig ledelse og tøffe arbeidsforhold er faktorer som kan hindre at seniorer – ansatte over 50 år – blir værende på arbeidsplassen. Å beholde deres kompetanse og erfaring kan likevel være både lønnsomt og nyttig i det lange løp. Her følger noen gode råd.

Jeg – en fagorganisert?

Jeg – en fagorganisert?

Hvorfor fagorganisere seg – eller hvorfor la være? Noen legger vekt på personlige og praktiske interesser, andre er mer politiske. Støtten til fagbevegelsens betydning er likevel langt sterkere enn organisasjonsgraden tilsier, viser Fafo-rapport.

Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen

Koronapandemiens innvirkning på likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen
Eurofound-rapport:

Kjønnsforskjeller på jobben og hjemme bunner i sosiale normer hvor kvinner anses å være hovedomsorgsperson. Da både arbeid, skole og barnehage ble flyttet til hjemmene under pandemien, økte derfor bekymringen for enda sterkere kjønnsforskjeller. I en ny rapport har forskere undersøkt fordelingen av lønnet og ulønnet arbeid i EU før og under pandemien.

Kunstfeltet: Få ansettelser og høy personlig risiko

Kunstfeltet: Få ansettelser og høy personlig risiko

Frilansing og annet oppdragsbasert arbeid er hverdagen for mange innen denne delen av arbeidsmarkedet. Kun 1 av 6 kunstnere er fast ansatt. Ordninger for pensjon og forsikringer skorter det også på.

Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv

Kvinner nå langt mer ivrige på lokale tillitsverv
Tillitsvalgte:

Det har lenge vært et mål for LO og forbundene å rekruttere flere kvinner til verv og posisjoner i fagbevegelsen. Arbeidet ser ut til å bære frukter. Kvinner er blitt langt mer villige til å påta seg verv – særlig på lokalt nivå, ifølge en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte.

Mindre støtte til velferd på anbud – særlig på venstresida

Mindre støtte til velferd på anbud – særlig på venstresida

Nordmenns holdning til konkurranseutsetting av velferdstjenester har falt med 11 prosentpoeng siden 2012. Selv om velgere i sentrum og på høyresida har gjenvunnet noe tiltro til virkemiddelet, har rødgrønne velgere blitt stadig mer kritiske.

Når kan velferd settes ut på anbud – og hva blir konsekvensene?

Når kan velferd settes ut på anbud – og hva blir konsekvensene?
Befolkningsundersøkelse

Den norske befolkningen anser at enkelte offentlige tjenester i større grad kan overlates til private enn andre. Like fullt mener et flertall at konkurranseutsetting har flere dårlige enn gode konsekvenser, ifølge en fersk spørreundersøkelse i regi av Fafo.

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser

Etter 2020 er arbeidsgivere pålagt å arbeide mer aktivt for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassene – i samarbeid med ansattes representanter. Ifølge en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte ser det ut til at kun et mindretall av arbeidsplassene følger opp kravet.

Vil hindre at vi får flere «løse brikker» i arbeidslivet

Vil hindre at vi får flere «løse brikker» i arbeidslivet
12 spørsmål til forskeren:

Har prinsippet om faste stillinger begynt å løsne noe i kantene? Fougner-utvalget foreslår i hvert fall flere tiltak for å tette sprekkene. – Gode svar på mange bekymringer, mener arbeidsrettsforsker.

Arbeidslivet.no

Fafo

(+47) 22 08 86 00
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ansvarlig utgiver:
Webredaktør og design: