hovednavigasjon

Emner 

Fakta: Hviler og pauser for yrkessjåfører

Yrkessjåfører er pålagt å følge en rekke regler for hvor lenge de kan sitte bak rattet i ett eller per dag.

Førere av lastebiler og busser omfattes av internasjonale regler for kjøre- og hviletid.

Sammenfattet krever disse at:

  • Daglig kjøretid skal ikke være mer enn 9 timer, men kan økes til 10 timer to ganger i uken
  • Ukentlig kjøretid er summen av all kjøretid i løpet av en uke, og skal ikke være mer enn 56 timer
  • Etter 4,5 timers kjøring skal det avholdes 45 minutters pause. Pausen kan deles i to på 15 og 30 minutter (i den rekkefølgen). Det skal ikke utføres annet arbeid i pauser
  • Hovedregelen er døgnhvile på 11 sammenhengende timer eller minst 3 + 9 timer hvert døgn
  • Senest etter seks døgn skal det gjennomføres en ukehvil på minst 45 timer. Ukehvilen kan reduseres til 24 timer annenhver uke (reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende hvileperiode)

Reguleringen skjer gjennom Forordning (EF) Nr. 561/2006 (NB: PDF-format). Regelverket gjelder innenfor EØS-området i tillegg til Sveits.

Norge har implementert dette i Forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

 

Les også: På veien lastet med farer (tall og fakta om bransjens HMS-utfordringer)
Les også: Hardere hverdager bak rattet
Fakta: Kabotasje i grenseland
Alt om: Arbeidsmiljø og HMS (temaside)

 


 

Les hele notatet her:

Rapporten

Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud:

Arbeidsforhold i vegsektoren
(Fafo-notat 2013:16)

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet