Skip to main content

 

Temaside:

Varsling i arbeidslivet

Hva er varsling i arbeidslivet? Siden århundreskiftet har «varsling» fått en ny betydning – nemlig arbeidstakere som sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling har blitt lovregulert (i arbeidsmiljøloven fra 2007), og er stadig gjenstand for offentlig debatt. Viktige spørsmål er: hva varsles det om? Hva skjer med varslerne? Hvordan håndteres varsling på norske arbeidsplasser?

Utvalgte artikler

 

Varsling – alle våre artikler

Hva er varsling i arbeidslivet?

Siden århundreskiftet har «varsling» fått en ny betydning – nemlig arbeidstakere som sier fra om ulovlige eller kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varsling ble lovregulert (i arbeidsmiljøloven fra 2007). Regelverket ble endret i 2017 og 2019.

Hvorfor er varsling og ytringsfrihet viktig?

Hvordan unngå korrupsjon, sløsing eller uverdig behandling av brukere og kunder? Åpenhet og innsyn er viktig. Og når det «brenner», så gjelder det å ha et godt system for varsling i virksomhetene.

Nye varslingsregler på trappene

Forslag til nye varslingsregler er sendt til Stortinget. Målet er å få satt dem ut i livet før sommerferien.

Flere varslere i kommunene

Blant ansatte i kommunesektoren er det seks av ti som varsler om kritikkverdige forhold. Det er noen flere enn i arbeidslivet for øvrig. Samtidig er det også en litt høyere andel kommunale arbeidstakere som har opplevd noe kritikkverdig på arbeidsplassen.

Video: Hva er varsling i arbeidslivet?
Når kan man bli en varsler? Hva risikerer man? Hvordan har utviklingen vært i Norge? Fafo-forsker Sissel C. Trygstad gir deg en innføring.
Verre for varslerne

25 prosent av varslerne i norsk arbeidsliv har blitt møtt med negative reaksjoner. Samtidig er det færre som mener at det hjelper å varsle. Dette kommer fram i en ny undersøkelse som er utført av Fafo.

Varslere trenger tillitsvalgte
Halvparten av norske varslere oppgir at varsling virker. Men også i Norge er det mange som velger ikke å si fra om kritikkverdige forhold. Varslere som har tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen, opplever i større grad at det hjelper å varsle og har mindre risiko for å bli straffet, enn dem som ikke har det.