Skip to main content

 

Tall og fakta om

Internasjonalt arbeidsliv

Verdens arbeidsmarkeder er gjerne styrt av en kombinasjon av nasjonale og mer internasjonale lovgivninger. Under dette temaet samler vi tematikk som gjelder både enkeltland utenfor EU/EØS og overnasjonale spørsmål knyttet til arbeidsliv og tilgrensende sosiale spørsmål.

En helt sentral aktør for å forsøke å innføre arbeidsrettslige standarder i alle verdens land er ILO – FNs særorganisasjon for arbeidslivet. Organisasjonen ble skapt for å bedre levevilkårene, arbeidsforholdene og arbeidsmulighetene for arbeidstakere verden over. ILO er også ansvarlig for å ha tilsyn med de internasjonale arbeidsstandardene.

 

Alle våre artikler om temaet