hovednavigasjon

Emner 

Hva er en finanskrise?

En finanskrise er en kraftig uro i finansmarkedene, forbundet med sterk fallende aktivapriser (bolig- og aksjepriser), manglende betalingsevne hos låntakere og foretak i finanssektoren.

Dette sprer seg videre i finanssystemet og forstyrrer markedet, som igjen slår negativt inn i økonomien og sysselsettingen.

En slik finanskrise brøt ut høsten 2007 i USA, og spredte seg deretter globalt.