Skip to main content

Ny undersøkelse:

Tøffere arbeidsmiljø i sykehusene

Mange omstillinger og større arbeidspress. Det har preget hverdagen for de ansatte ved sykehusene de siste årene. – Det er bekymringsfullt at tillitsvalgte og ledere har så ulike oppfatninger av situasjonen, mener forskerne.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 13. april 2015
  • Eldre artikkel

13. april 2015

Eldre artikkel

De tillitsvalgte ved sykehusene mener at arbeidstempoet og overtidsbruken har økt de siste tre årene. Også seksjons-/enhetsledere vurderer arbeidssituasjonen i sykehusene som tøffere enn tidligere. Men når det gjelder samarbeid, kompetansebehov og hvordan arbeidsmiljøet er ivaretatt, er det svært sprikende oppfatninger mellom lederne og representanter for de ansatte.

Dette kommer fram i en ny undersøkelse om arbeidsmiljøet i norske sykehus. Den er gjennomført av Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen ved Fafo, på oppdrag fra Arbeidstilsynet.

Mange omstillinger

Seks av ti sykehusansatte har vært gjennom endrings- og omstillingsprosesser de siste to årene. Det dreier seg om nye arbeidsoppgaver, sammenslåinger eller utskilling av avdelinger/enheter, nytt medisinsk utstyr, ansvar for nye pasientgrupper og nye arbeidstidsordninger.

44 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at endringsprosessene har medført nye krav til kompetanse. Ledere og tillitsvalgte har forskjellig vurdering av hvordan denne opplæringen har fungert. 55 prosent av de tillitsvalgte er enig i at det er gitt opplæring for å imøtekomme endrede kompetansekrav, mens 84 prosent av lederne mener det samme

Om undersøkelsen

Ledere, verneombud og tillitsvalgte fra samtlige helseregioner og fra noen privatsykehus fikk spørsmål rundt fire hovedtema: omorganisering, kompetanse, arbeidstid, ansettelsesformer og samarbeid. Det ble også gjennomført 20 dybdeintervjuer i fire sykehus. Undersøkelsen ble gjennomført i 2014.

Ryddig uenighet

Sykehussektoren er velorganisert og ryddig, sammenliknet med andre deler av arbeidslivet, med tariffavtaler og høy organisasjonsgrad. Det hindrer ikke at ledere og tillitsvalgte har svært ulike oppfatninger av hvor godt samarbeidet i omstillingsprosessene har vært. Flertallet av de tillitsvalgte og verneombudene mener at de har vært for lite eller blitt for seint involvert i omstillingene.

Mens 73 prosent av lederne vurderer at samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er svært eller ganske godt, er den tilsvarende andelen blant tillitsvalgte 37 prosent. Det er 56 prosent av verneombudene som mener at samarbeidet er svært eller ganske godt. Samarbeidet med nærmeste leder vurderes som jevnt bra.

«Økonomien styrer alt»

Mange av de sykehusansatte vil være i en situasjon der det er umettelige behov for helsehjelp, men med begrensede økonomiske ressurser. Dette påvirker blant annet arbeidstempoet og påfyll av kompetanse.

Som en av de tillitsvalgte fra Unio uttrykker seg i rapporten:

«Det er økonomien som styrer alt. Derfor er det vanskelig å få oppfylt ønsker om å ta kurs og etterutdanning».

Ansatte som har vært gjennom endrings- eller omstillingsprosesser de siste to årene er i større grad berørt av at arbeidstempoet er skrudd opp, at tidsfristene er strammere og at overtidsbruken øker. Mange mener også at jobben har blitt mer mentalt krevende, sammenliknet med to år tilbake i tid.

Bekymringspunkter

I rapporten trekkes det fram en rekke punkter som forskerne mener bør bekymre:

  • At ledere, verneombud og tillitsvalgte har så forskjellig vurdering av samarbeidet i omstillingsprosessene
  • At så mange tillitsvalgte og verneombud mente at de ble involvert for seint i omstillingsprosessene
  • At det er så stor forskjell i hvordan man vurderer opplæringen gitt i forbindelse med omstillingsprosessene
  • At det tas for lite hensyn til arbeidsmiljøet når det skal lages nye arbeidstidsordninger
  • At arbeidsintensiteten blant arbeidstakerne er høy og økende
  • At midlertidige ansatte kvier seg for å si fra om kritikkverdige forhold og avvik
  • At mange tillitsvalgte sier at innleie og midlertidige stillinger ikke er drøftet med dem
  • At ledere, tillitsvalgte og verneombud har svært ulik oppfatning av hvordan ledelsen ivaretar arbeidsmiljøet