Skip to main content

>

Arbeid

Internasjonalt

>

Ny Stami-rapport

Arbeidsmiljøet i Norge og EU

Arbeidsforholdene i Norge er bra sammenliknet med EU, selv om det er utfordringer i noen yrker og næringsgrupper. Det er store likhetstrekk i arbeidsmiljøet mellom de skandinaviske landene. Dette kommer fram i den nyeste rapporten om arbeidsmiljøet i Norge og EU, som er utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

 • 19. desember 2012
 • Eldre artikkel

19. desember 2012

Eldre artikkel

Rapporten tar utgangspunkt i hvordan yrkesaktive i Norge rapporterer om eget arbeidsmiljø sammenliknet med EU-landene. Et særtrekk for Norge er at vi i mindre grad enn mange EU-land har vært rammet av den globale finanskrisen

Her kan du lese mer om Stami-rapporten Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenligning.

Blant resultatene finner vi:

 • Både i Norge og EU er den ukentlige arbeidstiden redusert i løpet av de siste 20 årene, samtidig som andelen deltidsarbeidende har økt.  Andelen som jobber deltid i Norge er 28 prosent, mens det tilsvarende tallet er 19 prosent i EU.
 • Lange arbeidsuker (48 timer eller mer) er langt mindre utbredt i Norge (8 prosent) enn i EU (16 prosent)
 • Ni av ti arbeidstakere i Norge og åtte av ti i EU er fornøyd med arbeidsforholdene på jobben.
 • Norske arbeidstakere opplever høyere krav til tempo og mengde i arbeidet, men har samtidig større selvbestemmelse over egen arbeidssituasjon
 • Norske arbeidstakere er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet sammenliknet med EU-gjennomsnittet
 • I Norge er det færre som er utsatt for å arbeide i smertefulle arbeidsstillinger/arbeide stående, sammenliknet med EU. Det er også færre som er eksponert for kjemiske risikofaktorer
 • En av ti yrkesaktive i Norge og EU får mangelfull informasjon om HMS-risiko i arbeidet. Dette er mer utbredt blant midlertidig ansatte
 • I Norge er det mer vanlig å ha en representant for de ansatte på jobben, sammenliknet med EU
 • Nærmere åtte av ti yrkesaktive i Norge og EU sier at helsa er god/veldig god.  I Danmark gjelder dette ni av ti.