Skip to main content

Ny arbeidsmiljøundersøkelse i Europa:

Én av fire føler seg stresset

Høy intensitet, stramme tidsfrister, vold og trakassering er noen av årsakene til at arbeidstakere i Europa føler seg stresset. 25 prosent sier også at arbeidet har en negativ påvirkning på helsa. Dette kommer fram i en ny europeisk rapport.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 15. oktober 2014
  • Eldre artikkel

15. oktober 2014

Eldre artikkel

Det er høy arbeidsledighet i mange europeiske land, noe som naturlig nok har ført til at jobbusikkerheten øker. Dette skaper stress. Den økonomiske krisa bidrar dessuten til større byrde for arbeidstakere i bedrifter som sliter.

Her kan du laste ned hele rapporten: Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Denne rapporten ble presentert for nasjonale arbeidstilsyn og for EU-politikerne i Brussel i midten av oktober. Den gis ut i samarbeid mellom European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) og Eurofound.

Hva er Eurofound?

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions er et EU-organ som samler inn og bearbeider informasjon om arbeidslivet. Alle EU-landene og Norge er omfattet. Informasjonen kommer fra et nettverk av nasjonale forskningsinstitusjoner. Den norske deltakelsen koordineres av Fafo og finansieres av Arbeids- og sosialdepartementet

Rapporten gir et bredt bilde av hva som er psykososiale risikofaktorer på europeiske arbeidsplasser. Ensformige oppgaver er fremdeles en av de største risikofaktorene. Omfanget av lange arbeidsdager er imidlertid blitt mindre.

Hvordan problemer med psykososialt arbeidsmiljø takles, varierer fra land til land. Men også mellom virksomhetene. Det kan for eksempel være vanskelig for mange småbedrifter å gjøre et skikkelig arbeid på dette området fordi de mangler både ekspertise og ressurser.

Arbeidslivsbarometeret viser også stress

I Norge utarbeider Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) årlig et arbeidslivsbarometer for YS. Den siste undersøkelsen (2014) blant norske arbeidstakere viser en forbedring når det gjelder arbeidsvilkår i forhold til tidligere år. Dette henger blant annet sammen med at færre har hardt fysisk eller risikofylt arbeid.

Det er også stadig flere som oppgir at de kan arbeide selvstendig, at arbeidet er meningsfylt og at de opplever mestring og positive utfordringer. På den andre siden stilles det økte tidsmessige jobbkrav, og litt flere opplever arbeidet som stressende.

Forholdene i norsk arbeidsliv på området arbeidsvilkår, stress og mestring har vært stabile de siste årene.