Skip to main content

Hvorfor går ikke sykefraværet blant statsansatte ned?

Sykefraværet synker. Men ikke blant statsansatte. Dårlig ledelse, omorganiseringer og lav bemanning er noe som kan gjøre det vanskelig å få ned sykefraværet. Samtidig fins det dessverre ingen enkle løsninger, ifølge Fafo-forskere.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

 • 04. februar 2015
 • Eldre artikkel

04. februar 2015

Eldre artikkel

Lokale løsninger på lokale utfordringer, er nøkkelen i sykefraværsarbeidet, skriver Fafo-forskerne Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen i en ny rapport som har fått tittelen «Sykefravær i det statlige tariffområdet». Utgangspunktet er følgende:

 • Fra opprettelsen av IA-avtalen (avtale om inkluderende arbeidsliv) i 2001 og fram til 2014 har sykefraværet i det statlige tariffområdet ligget jevnt på samme nivå – på om lag 5 prosent.
 • I arbeidslivet sett under ett har sykefraværet blitt redusert fra 7 til 6,5 prosent i samme periode.

Siden det statlige tariffområdet i utgangspunktet har et lavere sykefravær enn resten av arbeidslivet (5 prosent sammenliknet med 6,5 prosent), er det også en vanskeligere jobb å få fraværet ytterligere ned.

Hva er det statlige tariffområdet?

Det statlige tariffområdet omfatter departementene, direktoratene og tilsynene. Sykehusene og andre statlige foretak er ikke med her.

Flere forklaringer

Det statlige tariffområdet er kjennetegnet av mangfold både når det gjelder type arbeidsoppgaver og organisering. Forskerne peker på flere mulige forklaringer til at det kan være vanskelig å få ned sykefraværet:

 • Jo lavere fravær en har i utgangspunktet, jo vanskeligere er det å redusere dette ytterligere
 • Høy grad av brukerkontakt gjør ansatte mer utsatt for følelsesmessigstress, trusler om vold og vold.
 • Store omorganiseringer med lav grad av forankring hos de ansatte.
 • Personalsammensetningen (kvinner og eldre arbeidstakere har høyere sykefravær)

Lokale løsninger på lokale utfordringer

Grunnet sykefraværets kompleksitet er det ikke mulig å finne enkle tiltak som vil fungere i alle virksomheter for å få sykefraværet ned, ifølge Fafo-forskerne. Lokale utfordringer krever lokale løsninger.

Så hva kan hjelpe?

 • Første bud er å analysere sykefraværet lokalt for å få kunnskap om hvor skoen trykker.
 • At ansatte får medvirke i omorganiseringsprosesser og at de har en viss kontroll og påvirkning på egen arbeidssituasjon.
 • Lederne må tilbys kompetansehevende tiltak i ledelse og sykefraværsarbeid.
 • Gode rutiner for å følge opp sykefravær – og disse rutinene må være allment kjent
 • Fokus på arbeidsmiljøfaktorer (psykososiale og ergonomisk fysisk/kjemisk)