Skip to main content

Undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

Gravide i midlertidige stillinger kastes ut

Det er vanskelig å bli gravid dersom du har en midlertidig stilling. En ny undersøkelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at én av fem ikke får forlenget sin midlertidige jobb på grunn av graviditet eller planlagt foreldrepermisjon.

  • 05. mars 2015
  • Eldre artikkel

05. mars 2015

Eldre artikkel

Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått laget en ny undersøkelse om diskriminering på grunnlag av graviditet og foreldrepermisjon, utført av TNS Gallup.

At gravide opplever diskriminering er ikke nytt. Men med bekymring over aldrende befolkning og lave fødselstall, er diskriminering av gravide ekstra tankevekkende.

Undersøkelsen slår fast at 21 prosent har opplevd at de ikke får forlenget midlertidig stilling som følge av at de har blitt gravide eller planlegger å ta ut foreldrepermisjon. I tillegg forteller 15 prosent at de ikke har fått forlenget vikariat eller annen midlertidig stilling som har gått ut mens de er i permisjon.

Regjeringens forslag om å utvide adgangen til midlertidige stillinger kan dermed ytterligere forverre situasjonen for gravidei arbeidstakere.

30 prosent lar være å søke jobb

En tredjedel av de som er midlertidig ansatte (31 prosent) har latt være å søke jobb fordi de er regner med at graviditeten gjør at dem uaktuelle. 17 prosent av de faste ansatte sier det samme.

Blant de midlertidige ansatte har 14 prosent opplevd å få negative reaksjoner fra leder på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon, noe også 11 prosent av de faste ansatte har opplevd dette.

Også andre former for diskriminering rammer kvinner i midlertidige stillinger hardere enn fast ansatte. 20 prosent av kvinnene i midlertidige stillinger har opplevd å få spørsmål på jobbintervju om planer om å få barn. Tilsvarende er det 10 prosent av ansatte i fast stilling som har opplevd dette.

Den nye undersøkelsen til LDO viser at også menn opplever diskriminering i forbindelse med familieforøkelse og foreldrepermisjon, men dette skjer i mindre grad enn for de gravide kvinnene.

Det viktigste argumentet for regjeringens forslag om å øke adgangen til midlertidige ansettelser er at det blir flere som får anledning til å prøve seg på arbeidsmarkedet, og at vi også kan oppleve en økning i antall faste jobber.

Forslaget sier mindre om arbeidsforholdene som tilbys. Allerede på 1990-tallet viste de store europeiske arbeidsmiljøundersøkelsene at ansatte i midlertidige stillinger opplevde dårligere arbeidsmiljø og mindre innflytelse på egen arbeidssituasjon enn fast ansatte (Eurosurvey 1990 og 1995).