Skip to main content

Mange utsettes for seksuell trakassering på jobb

Fafo har undersøkt seksuell trakassering blant ansatte i hotell og restaurant og helse og omsorg. Disse bransjene troner ifølge SSB-tall øverst på verstinglista.

<p>UTSATTE BRANSER: Dette er noen av erfaringene medlemmer i Fagforbundet og Fellesforbundet som jobber i enten henholdsvis hotell/restaurant og helse/omsorg har gjort seg fra arbeidslivet. Sitatene er gjengitt i en Fafo-rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet.</p>

UTSATTE BRANSER: Dette er noen av erfaringene medlemmer i Fagforbundet og Fellesforbundet som jobber i enten henholdsvis hotell/restaurant og helse/omsorg har gjort seg fra arbeidslivet. Sitatene er gjengitt i en Fafo-rapport om seksuell trakassering i arbeidslivet.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 01. november 2017

01. november 2017

I løpet av det siste tiåret er det flere som har blitt ofre for seksuell trakassering på jobben.

Tall fra Levekårsundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå tegner et nedslående bilde: i 2003 var andelen som rapporterte om seksuell trakassering på jobben 2,4 prosent av alle yrkesaktive.

Ti år senere – i 2013 – var andelen økt til 4,7 prosent, forteller Fafo-forsker Mona Bråten:

– Med andre ord har det vært en dobling av andelen som sier de har opplevd seksuell trakassering på jobben i det siste tiåret. Yngre kvinner er særlig utsatt, påpeker hun.

«Klåfingrede kunder har tatt meg i ansiktet, på brystene og under skjørtet»

Sammen med kollega Beate Sletvold Øistad, har hun skrevet rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet, som lanseres under et seminar på kvinnedagen 8. mars. Rapporten bygger særlig på en spørreundersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg.

I begge disse bransjene utføres arbeidet i direkte kontakt med kunder, pasienter eller brukere. Også denne undersøkelsen viser nedslående resultater.

Hele 20 prosent – altså én av fem medlemmer innenfor disse to bransjene – svarer at de har opplevd seksuell trakassering i forbindelse med jobben i løpet av de siste tre årene. Både fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering er vanlig.

Variasjonen av hvem som står bak er stor: det er kunder, pasienter, brukere, sjefer og kolleger.

I hotell og restaurant er det klåfingrede og ufine gjester – ofte påvirket av alkohol – som er det mest typiske.

Som en kvinne fra undersøkelsen sier det:

Mange mannlige gjester har ofte presset meg til å gi klemmer, spesielt i beruset tilstand. Skjer også til tider at noen «tilfeldigvis» kommer borti rompe eller pupper når jeg går forbi.

For veldig mange ansatte skaper dette mistrivsel og ønsker om å slutte i jobben.

–  Noen blir også sykmeldt som følge av trakasseringen, sier Bråten.

«Normalt» å bli behandlet slik

Mer enn halvparten av dem som har opplevd seksuell trakassering har ikke fortalt det til noen. Derfor mistenker Fafo-forskerne også store mørketall på dette området, og at de rapporterte tilfellene bares viser toppen av isfjellet.

Mangel på åpenhet og at arbeidsgiver verken har handlingsplaner eller rutiner for varsling for slike tilfeller er hovedbegrunnelser for at arbeidstakerne velger å tie. En annen typisk begrunnelse er at det i hotell og restaurant nærmest regnes som «en del av jobben».

En ansatt beskriver det slik:

Jeg ser på hotell og restaurant som en svært seksualisert bransje, hvor det er normalt å bli behandlet slik.

Blant arbeidstakerne i denne bransjen var det dessuten en del som ikke turte å si i fra om seksuell trakassering i frykt for å miste jobben, forteller Bråten:

– Ansatte i helse og omsorg la derimot vekt på at når de ble utsatt for seksuell trakassering fra pasienter og brukere, så var dette ofte tett knyttet til diagnose og en del av sykdomsbildet.

Arbeidsgiver opplever ikke dette som et problem

«Vi opplever det ikke som noe stort problem hos oss», sier en arbeidsgiver i et intervju i forbindelse med Fafos undersøkelse.

– Dette er en ganske typisk holdning: at seksuell trakassering ikke er noe stort problem i deres virksomhet, sier Fafo-forskeren.

For arbeidstakeren blir særlig situasjonen vanskelig dersom det er sjefen(e)som står for trakasseringen, som noen ganger er tilfelle.

– Frykten for å miste jobben dersom de forteller om trakasseringen blir da enda mer overhengende, påpeker Bråten.

Plikt til å beskytte – og å varsle

Arbeidsgiverne skal, ifølge arbeidsmiljøloven, være de som legger til rette for at arbeidstakerne integritet og verdighet ivaretas, og de skal sørge for at ansatte ikke utsettes for trakassering.  

Samtidig har arbeidstakere som får kjennskap til at det har skjedd seksuell trakassering plikt til å varsle om dette.

Mange av  arbeidstakerne i Fafos undersøkelse etterlyser økt åpenhet om temaet.

– Åpenhet kan senke terskelen for å si ifra blant dem som utsettes for trakassering. Arbeidstakerne ønsker seg også mer opplæring og informasjon for å forebygge problemet, oppsummerer Bråten.


Andel som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen minst en gang i måneden, etter bransje. Prosent. N = 7741.

Andel som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen minst en gang i måneden, etter bransje. Prosent.

Kilde: SSB Levekårsundersøkelse 2013. Fafos egne beregninger.


Seminar på kvinnedagen

Som nevnt blir Fafo-rapporten lansert under et eget seminar 8. mars klokka 14. Dette kan du følge direkte eller i opptak i videovinduet under.

Ved siden av forskerne vil her følgende personer holde innlegg:

  • Peggy Hessen Følsvik, Førstesekretær i LO
  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Forskningsleder Kari Steen-Johnsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF)
  • Arrangør for Women’s March Norway, Brit-Agnes Sværi
  • Varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam Oslo kommune

Video: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet: Don't grab this pussy


Problemer med avspillingen? Forsøk på Fafos Youtube-profil.