Skip to main content

Pensjonsreformen: Ti år med tautrekking

En kortfattet oversikt over de viktigste avgjørelsene som ledet fram til pensjonsreformen.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 17. desember 2014
  • Eldre artikkel

17. desember 2014

Eldre artikkel

Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning, som har gransket pensjonsreformens tilblivelse, kalte på et møte i Pensjonsforum gjennomføringen av pensjonsreformen et «politisk mirakel».

Han gjennomgikk her følgende kronologi (se «Milepæler for pensjonsreformen» på regjeringen.no for flere detaljer):

Pensjonsreformen, år for år

Mars, 2001: Stoltenberg I-regjeringen nedsetter Pensjonskommisjonen, ledet av Sigbjørn Johnsen.
Høsten 2001: Regjeringsskifte
Januar, 2004: Pensjonskommisjonens avleverer sin rapport NOU 2004:1 Modernisert folketrygd – Bærekraftig pensjon for framtida.
Desember, 2004: Bondevik II-regjeringens stortingsmelding nr. 12 (2004–2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene
Høsten 2005: Regjeringsskifte
Mai, 2005: Pensjonsforlik i Stortinget om reformens rammeverk
Oktober, 2006: Stoltenberg II-regjeringens stortingsmelding nr. 5 (2006–2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden.
April 2007: Pensjonsforlik i Stortinget.
Februar, 2009: Departementet legger fram odelstingsproposisjon nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon).
2008 og 2009: Tariffoppgjør i privat og offentlig sektor – nye lovendringer følger.
Mai, 2009: Lovforslaget vedtas av Stortinget
2011: Reformen trår i kraft.