Skip to main content

Fakta om barnefattigdom i Norge

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 13. desember 2012
  • Eldre artikkel

13. desember 2012

Eldre artikkel

  • Begrepet fattigdom brukes i Norge om en ressursmangel som gjør det vanskelig eller umulig å delta i samfunnet på lik linje med andre
  • De fleste land måler fattigdom med å ta utgangspunkt i medianinntekt. Medianinntekt er det inntektsbeløpet som deler befolkningen i to like store halvdeler. Det vil altså være like mange med inntekt over som under medianinntekten
  • OECD setter fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekt og EU ved 60 prosent av medianinntekt. I EU kalles grensen for «risiko for fattigdom».
  • Fattigdom kan også måles ut fra hvilke levekårsgoder barn mangler. Det dreier seg blant annet om tilgang til tre måltider per dag, kjøtt/fisk, frukt og grønnsaker, bøker, fritidsaktiviteter, vennebesøk og internett.
  • Uansett hvilket mål man bruker, vil Norge være blant de landene med minst «risiko for fattigdom».
  • Barnefattigdommen er økende i Norge. I 1996–1998 var det 4 prosent av barna som levde i familier med inntekt under 60 prosent av median. Denne andelen hadde steget til 8 prosent i 2008–2010
  • Tilknytning til arbeidslivet er det aller viktigste for å unngå fattigdom. Familier med mange barn rammes også.
  • Risikoen for fattigdom er også særlig stor i familier med innvandrerbakgrunn. I årene 2007–2009 bodde 7,7 prosent av alle barn i en husholdning med inntekt under 60 prosent av medianinntekten. For barn som er innvandrere eller som er norskfødte med innvandrerforeldre med landbakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika eller Latin-Amerika, er det tilsvarende tallet 37,3 prosent

Kilder: Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 (SSB), Kunnskap om fattigdom i Norge – en oppsummering (Fafo-rapport).