hovednavigasjon

Emner 

Organisasjonsgrad i Norge og Europa

Blant utvalgte land er flest islandske og finske arbeidstakere fagorganisert, færrest i Frankrike og Estland. Norge ligger på sjetteplass.
Arbeidstakersiden organisasjonsgrad. 2013 (for Polen og Portugal 2012).
Kilde: OECD Arbeidstakersiden organisasjonsgrad. 2013 (for Polen og Portugal 2012).

En bredere gjennomgang finner du i artikkelen Antall fagorganiserte og organisasjonsgrad i Norge (arbeidstakerne) og Arbeidsgivernes medlemstall og organisasjonsgrad

De nyeste tallene fra Norge:

  • 49 prosent av norske lønnstakere er organisert (2016)
  • 24 prosent av arbeidstakerne er med i et LO-forbund (2016)
  • 80 prosent av lønnstakerne i offentlig sektor er organisert (2016)
  • 38 prosent av lønnstakerne i privat sektor er organisert (2016)
  • Den laveste organisasjonsgraden er i varehandel og hotell og restaurant, med 21 prosent  (2014*)
  • Om lag 70 prosent av lønnstakerne er omfattet av en tariffavtale (2014*)

Merk at tallene i figuren er OECD-tall, mens punktlisten er Fafos egne beregninger.

* Fafo er i skrivende stund i gang med å skrive et notat med oppdaterte tall. 2016-tallene er fra dette arbeidet, mens 2014-tallene er fra forrige gjennomgang 

Kilde: Fafo-forsker Kristine Nergaard: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 og oppdaterte tall fra samme forsker.