Skip to main content

Likebehandling-kløft mellom bransjer

Siden 2013 skal innleid arbeidskraft ha de samme vilkårene som de ville hatt som vanlig ansatt. Graden av kontroll på dette området kan imidlertid spenne vidt mellom ulike bransjer.

<p>RISIKO-SKILLER: Mens kontor og administrasjon-yrker har lav risiko for at innleide arbeidstakere ikke behandles likt slik loven krever, er risikoen i blant annet bygg og anlegg langt høyere.</p>

RISIKO-SKILLER: Mens kontor og administrasjon-yrker har lav risiko for at innleide arbeidstakere ikke behandles likt slik loven krever, er risikoen i blant annet bygg og anlegg langt høyere.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 26. mai 2016
  • Eldre artikkel

26. mai 2016

Eldre artikkel

Enkelte bransjer vil ha høy risiko for regelbrudd, andre svært lav, bemerker forskerne bak Fafo-rapporten Sjatteringer av likhet: Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft.

Generelt vil antallet innleide arbeidstakere som etterspørres i de ulike bransjene ha stor betydning. Samtidig vil graden av ryddighet og lovlydighet i bransjene generelt forplante seg over til bemanningsbyråene – og omvendt. Forholdene «speiles», bemerker forskerne i rapporten.

FAFO-FORSKERNE Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad har skrevet rapporten Sjatteringer av likhet
FAFO-FORSKERNE (f.v.) Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad har skrevet rapporten Sjatteringer av likhet.

Deres undersøkelse av spesifikke bransjer leder til følgende kategorisering:

Liten risiko for regelbrudd.

Kontor og administrasjon, økonomi og regnskap: benytter seg i liten grad av innleie og det ser ut som om regelverket følges godt. Lite kontroll, men de innleide arbeidstakerne vil gjerne ha god kunnskap om norsk arbeidsliv.

En viss risiko

Helse og omsorg: Store forskjeller i profesjonalitet blant innkjøpere og hvorvidt man har gode kontrollsystemer. Bemanningsforetak som en «proff» kommune finner at ikke har alt i orden vil lett kunne få oppdrag i kommuner med slakkere kontroll. Dermed vil ikke de mindre seriøse automatisk lukes bort. Arbeidstid synes å være det området hvor regelbrudd lettest vil forekomme.

Høy(ere) risiko

Skips- og verftsindustrien: Virksomhetene har generelt et reflektert forhold til regelverket for likebehandling, og gode rutiner og systemer for å kontrollere. Antallet innleide er imidlertid høyt, med stort innslag av ufaglærte og arbeidsinnvandrere uten dyp kjennskap til norsk arbeidsliv. Informantene mener det finnes flere useriøse utleie-byrå i markedet.

Fafo.no: Rapportside: Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad: Sjatteringer av likhet (åpnes i ny fane)
LES HELE RAPPORTEN:
Fri tilgang til elektronisk versjon av Fafo-rapport 2016:15 på Fafo.no (NB: PDF-format).

Samtidig setter Fafo-forskerne spørsmålstegn ved om regelverket følges når de fleste av de innleide arbeidstakerne kun får (ned mot) lovpålagt minstelønn, samt at tariffestet dekning av ulike tillegg, for eksempel utenbystillegget, ikke alltid har blitt ytt.

Bygg og elektro: mange av de samme kjennetegnene som skips- og verftsindustrien, men dårligere på kontroll, skal man dømme ut i fra intervjuene. Noe kan skyldes en mindre størrelse på de medvirkende virksomhetene, samt at elektro ikke har hatt allmenngjorte tariffavtaler, med påfølgende påse-ansvar, så lenge.

Byggebransjen beskrives av bemanningsbransjen som svært tøff når det gjelder konkurranse og prispress.

En leder av et bemanningsforetak i denne bransjen utrykte seg slik:

Nå har det blitt et tydeligere skille mellom de seriøse og useriøse. Vi kjenner overenskomsten så godt at vi vet når en timespris er for lav. Det må også være tydelig for kundene. Men ikke godt å si om de ikke forstår eller lukker øynene. Tror det er litt begge deler. Det kan være stor avstand fra de som sitter på topp og snakker varmt om reglene, og ned til den enkelte bas.

En annen leder mente intet har endret seg til det bedre når det gjelder innleie:

Det er stor konkurranse. Problemet er de utenlandske og noen norske cowboyer. De ansatte er ofte underbetalte, har «pay back»-ordninger og dårlige vilkår.

Høy/usikker risiko

Næringsmiddelindustrien: Høyst varierende når det gjelder omfang og kontroll av innleie blant de ulike virksomhetene. Fiskeindustrien er den eneste underkategorien som har fått tariffavtalen allmenngjort.

Her er imidlertid bruken av innleie av et svært stort omfang, og mange innleide er ufaglærte og/eller fra Øst-Europa. Ingen av de store bemanningsforetakene har hatt store kontrakter her ennå, noe som Fafo-forskerne ser som et tegn på at prispresset er stort.

Lav fagorganisering og dermed et svakere tillitsvalgtapparat trekkes dessuten fram som et problem når det gjelder å avdekke brudd på likebehandlingsreglene. To informanter uttalte seg som følgende:

Det er mye innleie i fiskeindustrien. Flere og flere bedrifter benytter seg av det, men vi har aldri fått en sak på det. Jeg er usikker på om de tillitsvalgte er våkne nok.

Informant, forbund

Problemet er at vi har mange tillitsvalgte som ikke gjør en god nok jobb, og at det mange steder mangler tillitsvalgte. Tillitsvalgte skal godkjenne innleie. Her er regelverket klart. Men det må brukes.

Tillitsvalgt, fiskeindustrien

Flere artikler om samme Fafo-rapport: