Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Bedriftsdemokratiets tilstand

Det norske arbeidslivet regnes om et av verdens mest demokratiske. Rettigheter til medbestemmelse og medvirkning er viktige stikkord. Men rettighetene må praktiseres for å ha betydning. At det finnes tariffavtale, fagforening og tillitsvalgte på en arbeidsplass er viktig for at ordningene skal virke. Imidlertid viser forskningen at kunnskapen om medbestemmelse og bedriftsdemokrati er svak

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonen

  • 04. juni 2012
  • Eldre artikkel

04. juni 2012

Eldre artikkel

I 2009 ble det laget en kartlegging av bedriftsdemokratiets tilstand i Norge. Et utvalg arbeidstakere fikk spørsmål om hva slags innflytelse de hadde på egen arbeidssituasjon og bedriftens beslutninger på ulike områder. Ikke overraskende viser svarene at norske arbeidstakere har betydelig større innflytelse på egen arbeidssituasjon enn på virksomhetens virkemåte. Men innflytelsen har ikke bedret seg de siste ti årene.

Høy oppslutning men liten kunnskap

Undersøkelsen viser også at det er stor oppslutning om at lov- og avtaleverket skal følges og at samarbeidsordninger er positive. Det må da legges til at denne undersøkelsen i hovedsak omfattet den mest velorganiserte delen av norsk arbeidsliv - altså de delene som har mest utbytte av og best kjennskap til ulike samarbeidsordninger. Likevel er kunnskapen om lov- og avtaleverket ganske lav, også blant ledere og tillitsvalgte. Spørsmålene dreide seg om kjennskap til arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, tariffavtalen, tjenstemannsloven, administrasjonsutvalg og styrerepresentasjon. 

Til gode for norsk næringsliv

Både arbeidstakere og arbeidsgivere har altså tillit til systemet, og mener at det sikrer de ansatte - selv om man ikke selv har stor kunnskap om innholdet. Arbeidsgivere og arbeidstakere er dessuten enige om at medbestemmelsesordninger er til stor fordel for norsk næringsliv. Det er ikke minst viktig i forbindelse med endringer og omorganiseringer i virksomhetene. I tillegg mener flertallet at arbeidsmiljøloven stort sett har vært meget gunstig for utviklingen av norsk arbeidsliv.

Tillitsvalgtes betydning

Tariffavtale, fagforening og tillitsvalgte er viktig for etablering av de lovbestemte ordningene i privat sektor. Og det viser seg at dersom virksomheten først har etablert én av ordningene, øker sjansen for at de etablerer flere av dem. Partssamarbeidet - det vil si samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere - prioriteres høyt. Og denne vurderingen deles av både ledere og tillitsvalgte.