Skip to main content

Gode skussmål for korona-samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse

Men tillitsvalgte har i mindre grad opplevd å ha innsikt i økonomiske konsekvenser, så vel som reell påvirkning på beslutninger som har påvirket arbeidstakerne.

<p>FAFO HAR SPURT Tillitsvalgtpanelet om hvordan de har opplevd at det lokale partssamarbeidet har taklet koronakrisa. Over viser vi svarene på hvordan de vurderer ledelsens informasjon til de ansatte på ulike områder, nærmere bestemt prosentandelen som mener den har vært svært eller ganske god (N=781).</p>

FAFO HAR SPURT Tillitsvalgtpanelet om hvordan de har opplevd at det lokale partssamarbeidet har taklet koronakrisa. Over viser vi svarene på hvordan de vurderer ledelsens informasjon til de ansatte på ulike områder, nærmere bestemt prosentandelen som mener den har vært svært eller ganske god (N=781).

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 12. september 2022

12. september 2022

Smitteverntiltak og økonomiske konsekvenser har trolig vært de mest aktuelle temaene for de fleste arbeidstakere de siste månedene.

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet  LOs tillitsvalgtpanel april 2020: Konsekvenser av koronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
FORSKERNE Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård har skrevet notatet denne artikkelen bygger på.

Fafo har samlet svar fra over 1000 av LOs tillitsvalgte om hvordan ledelsen har taklet det omfattende behovet for informasjon, per april/mai.

Svarene viser at de tillitsvalgte i hovedsak er fornøyde med arbeidsgivers evne til å informere, med et mulig unntak for konsekvenser for virksomhetens økonomi.

  • Smittevern: 8 av 10 tillitsvalgte mener at ledelsen har gitt svært god eller ganske god informasjon om smitteverntiltak. Vurderingen er lik blant tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.
  • Hjemmekontor eller lignende: Om lag 7 av 10 er svært eller godt fornøyd. Det er ingen signifikante forskjeller mellom tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.
  • Konsekvenser for arbeidsoppgaver: Nær 6 av 10 er fornøyd. Andelen er litt høyere blant tillitsvalgte i offentlig sektor sammenliknet med privat sektor (63 vs. 58 prosent).
  • Økonomiske konsekvenser: Noe over 4 av 10 mener informasjonen her har vært svært eller ganske god. I privat sektor er andelen 53 prosent. I offentlig sektor er det flere som svarer «verken god eller dårlig» eller «ikke aktuelt» enn i privat sektor.

Det ble også stilt spørsmål om tillitsvalgte har vært involvert i diskusjoner om smitteverntiltak på arbeidsplassen. Her svarte 7 av 10 tillitsvalgte bekreftende.

Styrket samarbeid for mange tillitsvalgte

Kriser kan virke splittende, men kan også bidra til større samhold og bedre samarbeid. Totalt sett er det flere som mener at det har blitt et bedre enn dårligere samarbeidsklima med arbeidsgiver sammenliknet med perioden før koronakrisen.

Til sammen 20 prosent svarer at det har blitt et noe eller mye bedre samarbeidsklima. På den andre siden av skalaen svarer totalt 9 prosent at samarbeidsklimaet har blitt dårligere. Det er ingen signifikante forskjeller mellom tillitsvalgte i privat og offentlig sektor.

Har samarbeidsklimaet mellom deg og arbeidsgiver den siste måneden
blitt dårligere, bedre eller er det omtrent som før krisen? (N=781).

Har samarbeidsklimaet mellom deg og arbeidsgiver den siste måneden blitt dårligere, bedre eller er det omtrent som før krisen? (N=781).

Når ni av ti tillitsvalgte svarer at samarbeidsklimaet med arbeidsgiver enten er det samme eller har bedret seg, kan man litt høytidelig fastslå at den norske arbeidslivsmodellen klarer seg godt i krisetider.

De tillitsvalgte ble også bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgivere bidrar til å redusere negative effekter av krisen».

Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård  har skrevet notatet LOs tillitsvalgtpanelapril 2020: Konsekvenser avkoronaviruset. Oppsummering av resultater, del 1
LESE NOTATET? Digital versjon kan fritt leses på Fafo.no (PDF-format): Til notat-siden / Rett til notatet (PDF).

69 prosent sa seg helt enige i denne påstanden, mens 20 prosent sa seg delvis enige. Det var bare 2 prosent som var uenige.

Færre har hatt reell påvirkning

På spørsmål om reell påvirkning på arbeidsplassene, er resultatene mindre entydige.

  • Drøyt 33 prosent svarer at de har hatt ganske stor innflytelse over beslutninger som er viktige for medlemmene i forbindelse med krisetilstanden
  • 8 prosent svarer at de har hatt svært stor innflytelse.
  • På dette området er det ingen forskjeller mellom offentlig og privat sektor.

Det er videre 53 prosent som svarer at de har hatt formelle møter med arbeidsgiver ukentlig eller oftere den siste måneden, mens 64 prosent har hatt uformelle møter eller samtaler ukentlig eller oftere.

Tross dette, er det en såpass stor andel som 24 prosent som ikke har hatt noen formelle møter med arbeidsgiver siste måned, og 19 prosent som ikke har hatt uformelle møter i denne perioden.

Gode skussmål også i «toppen»

Også på sentralt nivå har samarbeidet mellom partene vært sentralt i håndteringen av krisesituasjonen.

Blant tillitsvalgte på forenings, - avdelings- og forbundsnivå er det stor oppslutning om at fagbevegelsen har håndtert samarbeidet med arbeidsgiver og myndigheter på en god måte (se figur 3). Nesten åtte av ti mener at dette har fungert på en tilfredsstillende måte.

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet har vært sentralt
i håndteringen av krisesituasjonen.
Hvordan vil du vurdere fagbevegelsens samarbeid med
arbeidsgivere og myndigheter den siste måneden? (N=267).

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet har vært sentralt i håndteringen av krisesituasjonen. Hvordan vil du vurdere fagbevegelsens samarbeid med arbeidsgivere og myndigheter den siste måneden? (N=267).


Denne undersøkelsen i LOs tillitsvalgtpanel ble gjennomført i perioden fra 17. april til 7. mai 2020. Det var 1079 deltakere i LOs tillitsvalgtpanel som svarte på undersøkelsen. 787 av disse er tillitsvalgte på en arbeidsplass, mens 268 er tillitsvalgte på forenings- eller forbundsnivå.