Skip to main content

>

Lønn og tariff

>

Antall tapte arbeidsdager i konflikt, 1990–2013

I 1998 var det 36 arbeidskonflikter i Norge. I 2005 var det to. Dette viser hvor stor variasjon det kan være fra år til år. Sammenliknet med andre europeiske land, ligger Norge «midt på treet» når det gjelder omfanget av arbeidskonflikter målt ved tapte arbeidsdager per 1000 arbeidstakere. Men antall arbeidskonflikter per år er lavt i Norge sammenlignet med for eksempel. Danmark og Finland.

  • 04. november 2014
  • Eldre artikkel

04. november 2014

Eldre artikkel

Hvis vi ser på antall dager som er tapt på grunn av konflikt i norsk arbeidsliv, fra 1990 til 2013, spenner det fra 180 (2009) til 549 842 (1996). I 1996 var det streik i frontfaget (verkstedoverenskomsten), i tillegg til storkonflikt innenfor hotell og restaurantbransjen.

De aller fleste arbeidsdager går tapt på grunn av streik. Men arbeidskonflikter omfatter både streik og lockout.

Les hele Fafo-notatet: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014.

Her er oversikten over antall konflikter og tapte arbeidsdager i perioden 1990 til 2014:

Antall arbeidskonflikter

Tapte arbeidsdager

1990

15

139 047

1991

4

2 564

1992

16

365 319

1993

12

33 832

1994

20

97 213

1995

11

50 669

1996

18

549 842

1997

6

6 972

1998

36

286 407

1999

15

7 148

2000

29

496 568

2001

3

619

2002

16

150 775

2003

5

962

2004

12

141 179

2005

2

10 998

2006

12

146 758

2007

4

3 954

2008

10

62 568

2009

2

180

2010

12

500 009

2011

2

526

2012

11

360 643

2013

6

10 849

2014 10 148 009

Som det går fram av tabellen, er det store forskjeller på konfliktnivået mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør (annethvert år). Det er få konflikter i mellomoppgjørene, og denne tendensen ser ut til å ha forsterket seg de siste 10-15 årene.

«Midt på treet»

Sammenliknet med andre europeiske land ligger Norge i midtsjiktet når det gjelder tapte arbeidsdager som følge av konflikter. Spania topper statistikken i perioden 2001-2009. Deretter følger Danmark og Frankrike. Lavest konfliktnivå er det i Østerrike, Sveits, Tyskland og Nederland.