Skip to main content

>

Internasjonalt

>

Europeisk rapport: Hvorfor blir det streik?

I årets lønnsoppgjør er det uenighet om størrelsen på lønnstilleggene som så langt har sett ut til å skape de største problemene i forhandlingene. Lønn er også det vanligste temaet i europeiske arbeidskonflikter. Samtidig er politiske streiker og konflikter knyttet til beslutninger og omstillinger på arbeidsplassen mye mer utbredt enn i Norge.

<p>HVORFOR STREIKER EUROPA? En ny rapport kartlegger hvilke tema som ender med streiker i EU-landene, samt Norge. Bildet er fra en streik i turisme-bransjen i Italia. årets lønnsoppgjør er det uenighet om størrelsen på lønnstilleggene som så langt har sett ut til å skape de største problemene i forhandlingene. Lønn er også det vanligste temaet i europeiske arbeidskonflikter. Samtidig er politiske streiker og konflikter knyttet til beslutninger og omstillinger på arbeidsplassen mye mer utbredt enn i Norge. </p>

HVORFOR STREIKER EUROPA? En ny rapport kartlegger hvilke tema som ender med streiker i EU-landene, samt Norge. Bildet er fra en streik i turisme-bransjen i Italia. årets lønnsoppgjør er det uenighet om størrelsen på lønnstilleggene som så langt har sett ut til å skape de største problemene i forhandlingene. Lønn er også det vanligste temaet i europeiske arbeidskonflikter. Samtidig er politiske streiker og konflikter knyttet til beslutninger og omstillinger på arbeidsplassen mye mer utbredt enn i Norge. 

I en ny rapport fra Eurofound  (EUs Agency for the improvement of living and working conditions) har forskere forsøkt å systematisere alle streikene i EU-landene og Norge i 2018 og 2019 for å finne ut hvilke tema som ender med konflikt og om dette varierer etter ulike forhandlingsmodeller og ulike bransjer.

Som grunnlag for analysene har de sett på over 600 konflikter, hvorav sju av disse er fra Norge.

Streik og lockout brukes som kampmidler der fagforeninger og arbeidsgivere eller deres organisasjoner ikke klarer å komme til enighet om hvordan lønn- og arbeidsvilkår skal reguleres.

Det er stor variasjon mellom de europeiske landene om på hvilket nivå forhandlingene skjer, om det finnes bestemmelser om fredsplikt, mekling med mer som avgjør når det er anledning til å legge ned arbeidet eller stenge de ansatte ute fra arbeidsplassen.

Spencer, Neil H.; Huws, Ursula; Brookes, Mick; Blissett, Ed; Kampouri, Nelli; Goold, Sally-Ann; Aumayr-Pintar, Christine; Rasche, Matthias har skrevet Eurofound-rapporten Collective labour disputes in the EU
LESE HELE? Digital versjon av Eurofound-rapporten kan fritt leses på Eurofounds nettsider (PDF-format): Til rapportsida / Rett til Eurofound-rapporten (PDF).

I Norge er det kun ved interessekonflikter, altså uenighet om hvordan lønns- og arbeidsvilkår skal ordnes, at det er anledning til å ta i bruk kampvåpenet.

Er det uenighet om hva som faktisk er regulert i en tariffavtale, må partene møtes i Arbeidsretten.

I tillegg åpner tariffavtalene for å gå til kortvarige politisk streiker.

Under 40 prosent knyttet til tarifforhandlinger

Mens det i Norge normalt er i forbindelse med tarifforhandlingene at konflikter oppstår, er bildet langt mer sammensatt i andre europeiske land.

I rapporten har forskerne kartlagt hva som var årsaken til konfliktene. Det viser seg at

  • i underkant av 40 prosent var relatert til tarifforhandlinger
  • én av fire konflikter gjaldt misnøye med beslutninger på virksomhetsnivå
  • nesten 20 prosent gjaldt misnøye med politiske beslutninger
  • omstillinger var utløsende for 12 prosent av konfliktene.

Totalt var over 80 prosent av de konfliktene som Eurofound har kartlagt interessekonflikter, mens resten var rettstvister.

Lønn er ikke overraskende det temaet som i størst grad er hovedtemaet for konfliktene. I over 40 prosent av konfliktene var dette tilfellet. Dernest kom en kategori som forskerne har definert som ansettelsesproblemer.

Dette omfatter for eksempel uenigheter om nedbemanning, noe som var hovedtema 20 prosent av konfliktene.

Andre arbeidsforhold, en kategori som inkluderer arbeidsorganisering, arbeidsbelastning med mer var tema for 16 prosent av konfliktene mens 13 prosent var proteststreiker. Bare 2 prosent gjaldt arbeidstid.

Hva forklarer forskjell i tema?

Forskerne har i liten grad funnet noen sammenheng mellom ulike modeller for tarifforhandlinger og hva som fører til konflikt.

Dette henger delvis sammen med at det for noen land finnes få saker, mens andre land er overrepresentert blant de sakene forskerne har systematisert. Det har derfor vært vanskelig å gjøre gode analyser av om noen modeller gir en viss type konflikter.

Rapporten viser at konflikter innen gruvedrift, industri og vann- og kraftforsyning ofte oppstod lokalt. Over halvparten av konfliktene i Frankrike, Tyskland, Nederland og Spania var slike lokale konflikter. Motsatt var konflikter innenfor varehandel og lager, samt finans og IKT ofte nasjonale konflikter, slik vi er mest vant med i Norge.

Innenfor offentlig sektor dominerer proteststreikene.  

Det europeiske bildet er dermed et noe annet enn det vi er vant med her til land, hvor arbeidskamp i alle bransjer i hovedsak gjennomføres som nasjonale streiker.


Fra rapporten (engelsk):
Detailed breakdown of main dispute issues (number)

Issues

#

Level of increases 127
Basic wages 125
With respect to a government policy 73
Redundancies and lay-offs 53
Establishment/company personnel policies 47
Workload or intensity of work 45
Contractual aspects 42
Organisation of work 38
Closure of establishment 27
Bonuses or other performance-related pay 27
Other employment problem issues 26
Other aspects of working conditions 26
Other compensation issues 25
Other issues concerning trade unions 24
Pension entitlements 20
Inequality of treatment with regard to pay 14
Other issues concerning working time 13
Level of decreases or cuts 12
Health and safety 11
Long working hours 11
Movement of staff 10
Training of staff 10
Flexibility of working hours 10

Fargeforklaringer

Problems concerning
pay
Protests Employment problems Problems concerning
other aspects of
working conditions
Trade union issues Problems concerning working time