hovednavigasjon

Emner 

Arbeidsgivernes medlemstall og organisasjonsgrad

NHO er den største arbeidsgiverorganisasjonen i privat sektor, målt etter antall ansatte i medlemsbedriftene. Om lag 65 prosent av arbeidstakerne i privat sektor er ansatt i en bedrift der arbeidsgiver er organisert.

Arbeidsgiverenes organisasjonegrad måles som hvor stor andel av lønnstakerne som arbeider i en bedrift som er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Fra midten på 1980-tallet har organisasjonsgraden på arbeidsgiversiden i privat sektor økt fra om lag 50 prosent til ca 65 prosent i 2014. Organisasjonsgraden i offentlig sektor settes som regel til 100 prosent.

Organisasjonsgrad blant arbeidsgivere i ulike hovedsammenslutninger, privat sektor. Fem- og ettårsintervaller.
ORGANISASJONSGRADEN på arbeidsgiversiden i Norge, etter hovedsammenslutning, 1980-2014. Privat sektor.
Stor versjon.

KS, som er kommunenes organisasjon, følger NHO som den nest største organisasjonen, fulgt av Virke og Spekter.

I statlig sektor er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har arbeidsgiverfunksjonen. Men statens arbeidsgiverfunksjon regnes ikke som en arbeidsgiverforening.

De fleste arbeidsgiverorganisasjonene er kombinerte arbeidsgiver- og næringsorganisasjoner.

I norsk arbeidsliv er det ikke noen automatikk i at en bedrift som melder seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon får tariffavtale. NHO og Virke har mange medlemsbedrifter som ikke er bundet av tariffavtale.

Les mer i Fafo-notatet Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014.