hovednavigasjon

Emner 

Hvilken utdanning søker dagens unge seg til?

Hvor mange søker seg til de ulike utdanningsprogrammene – på videregående og i høyere utdanning?

1. Videregående opplæring

Siden innføringen av Reform 94 har ungdom i Norge hatt lovfestet rett til videregående opplæring. I videregående skole kan elevene søke seg enten til en yrkesfaglig eller en studieforberedende utdanning.

Tilbudsstrukturen har blitt endret i to omganger, Reform 94 (tolv yrkesfaglige og tre studieforberedende linjer) og reformen Kunnskapsløftet i 2007 (reduserte de tolv yrkesfaglige studieretningene til ni utdanningsprogram).

Studiespesialisering er det klart mest populære blant søkerne til videregående:

Antall søkere til Vg1 2012–2017
6 mest populære programområder.
(klikk for forstørring)

Kilde: Utdanningsdirektoratet


Søkere til yrkesfagene

Dersom man ser kun på yrkesfagene finner man at det er design/håndverksfag og restaurant/matfag som har færrest søkere.

Disse to fagene skriver vi om i de to artiklene «Stup i interessen for design og håndverk» og «Hvem skal lage maten?».

Søkere til Vg1-yrkesfag
fordelt på utdanningsprogram, 2007–2014

Kilde: Utdanningsdirektoratet

2. Høyere utdanning

Desidert flest personer søker seg til :

  • Universiteter (640 000 i 2017, opp fra 500 000 i 2015)
  • Statlige høyskoler (323 000 i 2017, ned fra 370 000 i 2015).

Videre følger:

  • Private høyskoler (36 000, ned fra 39 000)
  • Statlige vitenskapelige høyskoler (35 000, opp fra 31 000)
  • Private vitenskapelige høyskoler (32 000, kraftig opp fra 18 000 i 2015).
Søkere til Vg1 fordelt på utdanningsprogram og år

De mest populære studiene å søke seg til var innen følgende kategorier:

Antall søkere per utdanningsgren, 2015 og 2017
(program med flere enn 10 000 søkere i 2017)

* Grunnskolelærer-utdanningen har blitt omgjort og er derfor blitt til nye poster i 2017. Vi har her slått sammen disse to ulike ordningene i de to ulike årene.
Kilde:
Database for statistikk om høgre utdanning