hovednavigasjon

Emner 

Video: Hvordan mener ungdommen vi kan hindre det høye skole-frafallet?

Og hva mener stortingspolitiker Henrik Asheim?

Torsdag 21. april ble boka De frafalne lansert på en egen Fafo-frokost. Her tok en rekke forskere og politikere tak i problemet med at mange ungdommer faller ut av videregående skole.

På talerstolen var det også to ungdommer som selv har opplevd denne problematikken. Etter møtet diskuterte denne duoen, Ylva og Harald fra Forandringsfabrikken, med Henrik Asheim (H). Fafo-forskerne Jon Rogstad og Kaja Reegård ledet debatten.

Ungdommene er opptatt av at politikere og skole må lytte til hva de mener. Skolen må også ta mer hensyn til at ungdom har svært ulik livssituasjon, rådet de.

Video av denne debatten etter møtet ser du ovenfor. Hele møtet kan du se på Fafo-TV eller i videospilleren under: