Skip to main content

Hver femte som døde på jobb var utenlandsk

Høy arbeidsinnvandring og mange dødsulykker

Drøyt 40.000 EØS-borgere har registert seg og nesten 10.000 arbeidstakere utenfor EØS fikk arbeidstillatelse i Norge i fjor, melder Utlendingsdirektoratet (UDI). Ferske tall fra Arbeidstilsynet viser at hver femte arbeidstaker som døde på jobb i 2012 var utenlandsk.

<p>I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011.</p>

I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 30. januar 2013
  • Eldre artikkel

30. januar 2013

Eldre artikkel

Ni av de 42 arbeidstakerne som døde på jobb i 2012 var fra utlandet. Sju av de ni kom frå Polen, en fra Latvia og en arbeidstaker frå Romania, melder Arbeidstilsynet.

Det er fire hovednæringer som skiller seg ut med flest arbeidsskadedødsfall.

  • I bygg og anlegg døde ni personar i 2012, mot 11 i 2011.
  • I industrien døde fire i 2012, mot ni i 2011.
  • I transport og lagring ble det registrert fire arbeidsskadedødsfall, det samme som i 2011.
  • I primærnæringane omkom ni personar, mot fire i 2011.

Det har vært en liten nedgang i arbeidsskadedødsfall i 2012 samanlignet med gjennomsnittet for de siste 10 årene.

Årsaken til at utenlandske arbeidstakere er ekstra utsatt for ulykker, er trolig språkutfordringer og en annen sikkerhetskultur.

Arbeidsinnvandringen til Norge har vært høy gjennom flere år. De fleste som kommer for å arbeide, kommer fra Polen. Statsborgere av et EU/EØS/EFTA-land som ønsker å arbeide i Norge trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal i stedet registrere seg i registreringsordningen for EØS-borgere. Nordiske borgere behøver ikke å registrere seg

Hvor mange kom i 2012? (tall fra UDI)

Polen     15 577
Baltikum   10 634
Bulgaria og Romania    3 875
Spania, Italia, Hellas og Portugal     2 760
Andre land  6 940