Skip to main content

Tall: Innvandring til Norge 2006 og 2016

Store variasjoner, men klart sterkest vekst i innvandring fra Øst-Europa.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 15. desember 2017

15. desember 2017

Under et seminar i regi av Fafo Østforum, ble Statistisk Sentralbyrås nyeste levekårsundersøkelse blant innvandrere i Norge presentert.

Vi oppsummerer dette innlegget i artikkelen: Innvandrere fra 12 land: Ganske like holdninger, lever farligere på jobb

Som bakgrunn presenterte forsker Lars Østby tabellen som vi gjengir nedenfor. Den viser en oversikt over hvordan antallet innvandrere fra bestemte enkeltland har utviklet seg fra 2006 til 2016.

Størst prosentvis økning fra et allerede høyt nivå har personer fra Polen (nesten 9-dobling). Størst prosentvis økning har likevel øvrige land som hadde få innvandrere i Norge i 2006: Litauen (nesten 20-dobling), Latvia (13-dobling) og Romania (8-dobling).

Av ikke-europeiske land, er det Syria og Eritrea som har hatt størst prosentvis vekst.

Målt i antall er det igjen Polen og Litauen som helt klart har økt mest, etterfulgt av Eritrea, Sverige, Somalia, Tyskland, Filippinene og Romania.

Minst tilvekst er det fra Bosnia-Hercegovina, 6 prosent, og Vietnam, 11 prosent.

Tabellen er rangert etter de 24 vanligste landene som innvandrerne kommer fra, samt antallet norskfødte med foreldre fra disse landene. Trykklagt skrift viser til land som er med i SSB-rapportens utvalg:

Antall innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre i Norge i 2006 og 2016

  Land Ant.
innvandr.
2006
Norsk-
fødte
2006
Ant.
innvandr.
2016
Norsk-
fødte
2016
Endring
i antall
2006–16
1 Polen 10 938 926 95 724 10 001 84 786
2 Litauen 1 903 44 37 376 4 250 35 473
3 Sverige 22 472 1 017 37 134 2 821 14 662
4 Somalia 13 712 4 303 28 300 11 800 14 588
5 Tyskland 12 035 865 24 909 2 861 12 874
6 Irak 16 494 3 582 22154 9 336 5 660
7 Danmark 17 779 1 400 19 827 1 935 2 048
8 Filippinene 7556 1 005 19 776 2 169 12 220
9 Pakistan 15 482 12 193 19 571 16 455 4 089
10 Eritrea 1 947 706 17 592 3 109 15 645
11 Thailand 7 553 235 17 518 806 9 965
 12 Russland 9 813 538 17 058 2 954 7 245
13 Iran 12 148 2 214 16462 3 999 4 314
14 Storbritannia 10 429 602 14 475 972 4 046
15 Afghanistan 5956 583 14 233 3 286 8 277
16 Vietnam 12 245 6 088 13 608 8 755 1 363
17 Bosnia-
Hercegov.
12 718 2 104 13 474 3 928 756
18 Romania 1 628 125 13 380 1 548 11 752
19 Tyrkia 9 337 4 747 11 142 6 728 1 805
20 India 4 722 2 432 10954 3 741 6 232
21 Latvia 742 44 9 963 907 9 221
22 Kosovo* 10 042 2 863 9 896 5 063 -146
23 Syria 1 052 408 9710 1 192 8 658
24 Sri Lanka 8104 4 456 9 092 6 111 988

 * 2006-tallene er for Serbia og Montenegro, som Kosovo da var en del av.

Noen øvrige land:

  2006 2016
USA 6639 8 446
Kina 4478 8350
Island 3259 8198
Nederland 4 283 7 729
Etiopia 2 670 7 410
Bulgaria 1 121 6 415
Finland 5 982 6 232
Chile 5 696 6191