Skip to main content

Arbeidsinnvandring til landbruket:

Sommer og sesongarbeid

Sommer betyr også sesongarbeid i landbruket. Arbeidsinnvandrerne utfører stadig mer arbeid på norske gårdsbruk. Rundt 17 prosent av landbrukerne benytter innleid, utenlandsk arbeidskraft, ifølge en rapport fra Bygdeforskning. For å sikre arbeidsinnvandrernes lønns- og arbeidsvilkår ble det innført en allmenngjort tariffavtale i 2010.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Mette Ødegård

  • 28. juni 2013
  • Eldre artikkel

28. juni 2013

Eldre artikkel

Bygdeforskning anslår at rundt 20 000 arbeidsinnvandrere var innom det norske landbruket i 2011, og disse sto for rundt 13 prosent av den totale arbeidsinnsatsen i sektoren.

Frykt for sosial dumping

Den store innvandringen til landbruket i årene etter EU-utvidelsen skapte diskusjon om lønns- og arbeidsvilkårene for sesongarbeiderne i landbruket.

Frykt for at utenlandske gårdsarbeidere ville bli utsatt for sosial dumping – altså vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn andre – førte til det ble innført en allmenngjort tariffavtale i jordbruks- og gartnerinæringene fra januar 2010.

Allmenngjøring innebærer at det er ulovlig å lønne noen under tariffavtalens minstelønnssatser innenfor det allmenngjorte området.

Blir her lenger

Tradisjonelt har arbeidsinnvandrerne til landbruket vært i Norge på korte opphold for å utføre sesongarbeid.

De siste årene har det vist seg at disse arbeidstakerne har lengre opphold. I 2012 oppholdt disse arbeidstakerne seg i Norge i snitt i drøyt tre måneder. I 2004 var det gjennomsnittlige oppholdet på 1,9 måned.

– Dette tyder på at arbeidsinnvandrerne tar del i produksjonen utenfor de store sesongmessige toppene, heter det i rapporten til Bygdeforskning.

Lang tradisjon

Deler av det norske landbruket har tradisjoner helt tilbake til 1960-tallet for bruk av arbeidskraft med utenlandsk bakgrunn.

De fleste landbruksproduksjoner er svært sesongpreget. Ikke minst gjelder dette frukt- og grøntsektoren, der innhøstingen krever mer arbeidskraft enn det som gårdbrukerfamilien selv kan bidra med.  

I en artikkel i IMDis integreringskart fra 2007, kan du lese mer om bakgrunnen og erfaringene med østeuropeere i norsk landbruk, skrevet av Johan Fredrik Rye.

Ni prosent av gårdbrukerne hadde brukt utenlandsk arbeidskraft i 2004. I 2006 var andelen oppe i 14 prosent. Siden 2008 og fram til 2012 har andelen ligget stabilt på 17 prosent.