Skip to main content

«Vil du leie en arbeidstaker for testing?»

Såkalt «try & hire» er ulovlig i Norge. Enkelte bemanningsbyrå reklamerer likevel åpent om dette som en attraktiv og lønnsom tjeneste de tilbyr.

<p>VIKARTESTING: Innleie av arbeidskraft skal kun være motivert ut fra et midlertidig behov. Virkeligheten er likevel helt annerledes i det norske arbeidsmarkedet. Såkalt «try & hire» åpent tilbys som en strategi for å fylle permanente behov.</p>

VIKARTESTING: Innleie av arbeidskraft skal kun være motivert ut fra et midlertidig behov. Virkeligheten er likevel helt annerledes i det norske arbeidsmarkedet. Såkalt «try & hire» åpent tilbys som en strategi for å fylle permanente behov.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 12. juni 2013
  • Eldre artikkel

12. juni 2013

Eldre artikkel

En Fafo-rapport fra 2011[1] fant at 18 av 43 intervjuede bedrifter brukte innleie av arbeidskraft som en strategi for «testing» av hvorvidt enkeltpersoner vil være aktuelle for en ansettelse.

Også på andre siden av bordet – blant selskap som leier ut arbeidskraft – har denne lovstridige adferden bredt om seg, ifølge den ferske Fafo-rapporten Bemanningsbransjens gråsoner.

Små byrå reklamerer

De store aktørene er ryddig på dette området. Enkelte mindre selskaper fronter likevel formuleringer som langt på vei beskriver «try & hire»-praksis.

Andre er mer utvetydige.

«Try and Hire. Ved denne formen for ansettelse får din virksomhet en mulighet til å bli kjent med og prøve ut en kandidat i en tidsbegrenset periode med angitt start og sluttidspunkt, før eventuell fast ansettelse i bedriften.»

Et mindre bemanningsbyrå med kontorer i flere land

Løsninger av «try & hire» type fungerer særlig bra i situasjoner når bedrifter er i ferd med å skape nye stillinger og faste ansettelser av arbeidere ennå ikke er avgjort. Denne tjenesten baserer seg på arbeidere som fullfører bestemte oppgaver uten å være ansatt i bedriften. I øyeblikket vår kunde dvs. den eventuelle arbeidsgiveren tar en positiv avgjørelse blir arbeideren overtatt og satt til en fast stilling hos kunden.

Det er lønnsomt å velge å velge try & hire:

  • Når arbeidsgiveren vil unngå å ta forhastede beslutninger angående bedriftens personalpolitikk
  • Når bedriften vil sjekke kandidatens praktiske kunnskaper, deres personlige egenskaper og arbeidsmetoder
  • Når det er viktig å begrense rotasjon i firmaets personalpolitikk

Bemanningsforetak med avdelinger eller kontorer i Norge, Polen og Estland

[selskapet] er arbeidsgiver til kandidaten i prøvetiden. [selskapet] er fleksible med henblikk på hvor lenge våre samspillere ønsker at prøvetiden skal være. Vi har meget gode erfaring med denne modellen, idet både kunde og konsulent får anledning til å teste ut om arbeidsoppgavene/forholdet svarte til forventningene. Etter endt innleieperiode står partene fritt til å inngå et fremtidig formelt samarbeid.

Bemanningsselskap, økonomi/finans/regnskap/administrasjon

Flere og flere bedrifter i dag henvender seg til et bemanningsbyrå når de skal ansatte nye medarbeidere til faste stillinger. Når du blir ansatt i en fast stilling kan dette enten være ved en direkte rekruttering, eller ved at du vil være ansatt hos [selskapet] i 975 timer (6 mnd). Det vil i praksis bety at fagformidling er din arbeidsgiver i prøvetiden din. Etter disse 6 månedene vil du kunne gå over i fast stilling hos kunden dersom dere er enige om dette. Oppdrag, prosjekter og vikariater resulterer ofte i faste ansettelser.

Bemanningsselskap, håndverkstjenester

Attraktiv rekruttjakt

Rekruttering til faste stillinger er ifølge NHO Service den nest største sektoren[2] innen bemanningsbransjens virksomhet. Slik rekruttering har vært et relativt sett lite, men like fullt voksende marked det siste tiåret. Særlig innenfor lederstillinger har bransjen fått oppgaver.

Forekomsten av «try & hire»-tilbud skjer altså i randsonen av denne legitime virksomheten.

NHO gikk i 2009 ut og sa at de klart fraråder sine medlemmer å bruke «try & hire» som begrep. Mange mindre virksomheter er imidlertid ikke organiserte.

Ofte vil det være vanskelig å sette klare grenser mellom lovstridig og lovlig overgang fra vikariat til fast stilling.

Lovens krav

Dersom innleie finner sted for å dekke et permanent behov – på kort så vel som lang sikt – er dette altså i strid med Arbeidsmiljølovens paragraf 14-9 – «Midlertidig ansettelse».

Paragrafens første ledd lyder slik:

«Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

  • når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten
  • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • for praksisarbeid
  • deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten
  • for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten.

Les også: Fisker i innleiens gråsoner

Les også: De nye reglene i arbeidsmiljøloven (LO)

Les også: Bemanningsbransjens mange ansikter


Rapporten

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen:

Bemanningsbransjens gråsoner (Fafo-rapport 2013:20)

Oppdragsgiver: LO

 

 


Noter

1 Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård: Utleie av arbeidskraft 2011.

2 NHO Service 2013: Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2012