Skip to main content

Allmenngjøring i fiskeindustrien

Det er vedtatt allmenngjøring i fiskeindustrien. Allmenngjøringen trer i kraft fra 1. februar 2015. Fiskeindustrien har gjennom mange år hatt stor arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. LO og NNN har i økende grad opplevd negativ forskjellsbehandling av utenlandske arbeidstakere.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Alf Tore Bergsli

  • 28. november 2014
  • Eldre artikkel

28. november 2014

Eldre artikkel

Det er lagt fram arbeidskontrakter og lønnsslipper som viser en grunnlønn fra 91,50 kroner og oppover. Enkelte arbeidstakere opplevere ogå å bli trukket for husleie og reiseutlegg.

Ifølge begjæringen om allmenngjøring – som er satt fram av LO – er det flere virksomheter som motsetter seg å legge fram dokumentasjon. Dette gir LO grunn til å tro at utbredelsen av uholdbare lønns- og arbeidsvilkår er større enn den framlagte dokumentasjonen.

Det var på åpningen til landsmøtet i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i april 2013 at forbundslederen sa at det ville bli forberedet et krav om allmenngjøring av tariffavtalen for fiskeindustrien.

OPPDATERING: Forskriften om allmenngjøring ble 11. november 2016 vedtatt forlenget av Tariffnemnda. Dette innebærer nye satser og spesifiseringer når det blant annet gjelder utgifter til reise og diett (nylig problematisert av ESA-domstolen i den såkalte verftssaken).

Hva er allmenngjøring?

I praksis innebærer allmenngjøring en tidsbegrenset offentlig minstelønnsbestemmelse i de områdene som er omfattet. Allmenngjøring kan bare vedtas dersom utenlandske arbeidstakere har påviselig dårligere lønns- og arbeidsvilkår sammenliknet med norske arbeidstakere

Her kan du lese mer om allmenngjøring: Tarifflønn til alle (arbeidslivet.no)

Mange arbeidsinnvandrere

Sysselsettingen i fiskeindustrien har gått nedover siden 2001. Samtidig har andelen innvandrere økt, og særlig fra de nye EU-landene. Arbeidskraftbehovet i industrien svinger. En del bedrifter driver hele året, mens andre er mer sesongbasert.

I Fafo-notatet Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri, fra 2011, kan du lese mer om erfaringene og arbeidsgiveres motiver for å bruke denne arbeidskraften.